Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Bostäder i Bollhuset?

Ett nytt idrottscentrum och 155 lägenheter ovanpå det. Så lyder det mest aktuella förslaget om vad som ska hända med Bollhuset i Lund.

Såhär kan Bollhuset se ut i framtiden. Förslaget har tagits fram av Lundafastigheter i samarbete med Zoom Arkitekter. Förutom helt nya träningslokaler finns det också planerat för 155 nya lägenheter.Bild: Zoom arkitekter
Önskemålen om större lokaler för kamp- och mattsporter i Lund har funnits i flera år. Nu har det så sakta börjat röra på sig.
Under hösten har Lundafastigheter tillsammans med Zoom Arkitekter arbetat fram två förslag kring fler lokaler i Bollhuset. I december presenterades idéerna för kultur- och fritidsnämnden.
– Det ena förslaget handlar om en om- och utbyggnad av befintliga lokaler medan det andra förslaget istället går ut på att bygga helt nytt på parkeringen vid Bollhuset, säger Niklas Emgård från Zoom Arkitekter som varit med och tagit fram förslagen.
Att bygga nytt har visat sig bli både billigare och smidigare.
– Rätt snabbt kom man fram till att det kostar mer än vad det smakar att bygga om. Dessutom kan man vid en nybyggnation låta Bollhuset ha all sin verksamhet igång under byggnationen, säger Niklas Emgård.
Förslaget om en nybyggnation innebär också möjlighet till 155 nya bostäder och att parkeringen skulle läggas under jord. Bollhusets befintliga lokaler skulle fortsätta finnas även i framtiden.
Av politikerna i kultur- och fritidsnämnden fick det här förslaget mycket positiv respons.
– Det är förslaget om en nybyggnation som känns som det aktuella just nu, säger Joakim Friberg (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
– Totalkostnaden för kommunen är i jämförelse väldigt mycket mer attraktiv, säger han.
Än så länge ligger dockförslaget om Bollhusets framtid i sin linda.
– Nu ska vi i presidiet sätta oss ner och diskutera hur frågan ska behandlas. Min förhoppning är att vi på sikt kan få in det i kommunens investeringsplan, säger Joakim Friberg.
Men även om de politiska besluten faller på plats är det en lång process som återstår.
– Om politikerna trycker på knappen för att sätta igång den här processen så är första steget en ny detaljplan som medger de här byggnationerna, säger Niklas Emgård.

Nya lokaler

Två förslag har nu presenterats kring hur Bollhuset kan byggas ut för att möta behovet av större lokaler.
Det förslag som just nu är mest aktuellt är att bygga nya lokaler där det nu är parkering. De skulle även ge plats för bostäder.
Parkering skulle läggas under jord.
Gå till toppen