Lund

Tvångstårtor stoppas av Skolinspektionens beslut

Elever på Polhemskolans ridsportlinje som ramlat av hästen har varit tvungna att baka en tårta till klasskamraterna. Skolinspektionen kräver nu att tvångstårtorna avskaffas.

I en pågående granskning av kränkande behandling av elever vid gymnasieutbildningar med idrottsprofil riktar Skolinspektionen kritik mot mer än hälften av de granskade skolorna.
Två av utbildningarna som får bakläxa är NA-programmet med hippologisk profil och nationella idrottsutbildningen i ridsport vid Polhemskolan.
Enligt Skolinspektionens intervjuer på plats förekommer det att de som vid ridträning ramlar av hästen måste baka en tårta. Samma påföljd förekommer också om en elev vid körning med häst och vagn kör på några koner.
Personal som intervjuats av Skolinspektionen menar att rutinen är vanlig i all ridträning i Sverige och inte kränkande för eleverna. Skolinspektionen håller inte med utan anser att tårttvånget kan utgöra kränkande behandling.
Därför kräver Skolinspektionen att tårtbaket för dem som trillat av hästen avskaffas före den 18 mars. Dessutom behöver skolan enligt beslutet intensifiera värdegrundsarbetet och "i det spegla de skillnader som kan finnas mellan skola och idrottskultur".
Polhemskolans rektor Torbjörn Hanö lovar att tårtorna försvinner omedelbart.
– Vi får sätta stopp på det, och dessutom ta en diskussion med eleverna om varför vi gör detta. Vi skapar ett lärtillfälle kring vad som kan tolkas som kränkningar.
Samtidigt vill Torbjörn Hanö poängtera att eleverna inte upplevt tårtkravet som kränkande.
– Ingen har känt sig kränkt, men om Skolinspektionen menar att det kan upplevas som kränkande, då ska vi inte göra det.
Torbjörn Hanö menar att tårtkravet inte är lika allvarligt som de brister Skolinspektionen upptäckt vid några andra skolor.
– Det är så klart mycket allvarligare om elever blir kränkta, till exempel av vuxna som skett vid en av de inspekterade skolorna.
Den ansvarige enhetschefen på Skolinspektionen, Gunnar Olausson, berättar att den riktade tillsynen av idrottsgymnasier har inletts eftersom det kommit in signaler om kränkande behandling.
Över hälften av de drygt 20 ärenden som hittills behandlats har lett till ett föreläggande likt det som Polhemskolan fått, och alla ärenden ska tas på lika stort allvar, säger Gunnar Olauson.
– Att förbygga kränkande behandling är en viktig fråga för skolan. Där gör man ingen gradering, en kränkning är en kränkning. Ett föreläggande betyder att huvudmannen är skyldig att vidta åtgärder. I mycket allvarliga fall kan vi även vitesförelägga, men det har inte varit aktuellt i något av fallen hittills.
I Skåne har också idrottsutbildningarna vid Filbornaskolan i Helsingborg fått ett föreläggande. Där har tränarna enligt Skolinspektionens intervjuer favoriserat vissa elever. Dessutom har förlorare i träning med tävlingsinslag fått göra armhävningar medan vinnarna fått göra inköp i kafeterian.

Granskning av idrottsgymnasier

I den pågående riktade tillsynen av idrottsgymnasiers arbete mot kränkande behandling granskar Skolinspektionen sammanlagt trettio skolor genom besök och intervjuer med elever och personal på plats.
Hittills har 22 inspektioner genomförts och lett till 12 förelägganden om brister som måste åtgärdas. Ytterligare åtta skolor ska granskas när vårterminen har kommit i gång.
Gå till toppen