Malmö

Kyrkan säljer sina hus

Bara 44 procent av Malmöborna är medlemmar i kyrkan. ”Det är lågt, mycket lågt. När vi får hit invandrare kan vi omöjligt säga att de ska gå över till vår religion”, säger kyrkorådets ordförande Claes Bloch (S).

65 procent av Sveriges befolkning är med i Svenska kyrkan. Malmö tillhör de kommuner som har lägst siffror, med 44 procent. Under 2014 gjorde en procent av medlemmarna i Malmö aktiva utträden.
– Andra religioner ökar och vi minskar, procentuellt. Till stor del beror det på invandring, säger kyrkorådets ordförande Claes Bloch (S).
Eftersom kyrkans verksamhet betalas med medlemsavgifter, får medlems­tappet direkta konsekvenser i ekonomin.
Kyrkan försöker värna sin verksamhet genom att sänka de fasta kostnaderna. Kyrkan äger ett hundratal byggnader. Målet är att de ska bli färre.
Försäljningen av Caroli kyrka 2009, för två miljoner kronor, är det mest omskrivna exemplet.
Svenska kyrkan har lämnat flera hyrda kyrkobyggnader, som Helgeandskyrkan i Kronprinsen och Sankta Katarina kyrka vid Sallerupsvägen.
Lockarps kyrka står på säljlistan. Förhandlingar med den koptisk-ortodoxa kyrkan, med rötter i Egypten, är inne i slutfasen.
– Kyrkofullmäktige tog beslut i november. Affären är klar när den koptiska kyrkan är beredd att skriva ett avtal, säger Claes Bloch.
I så fall flyttar den koptiska kyrkan från sin nuvarande källarlokal i korsningen Östra Farmvägen-Amiralsgatan.
Svenska kyrkan räknar inte med en hög köpeskilling. Den ekonomiska vinsten ligger i att slippa underhållskostnader för kyrkan i Lockarp.
Annars är det framför allt kringbyggnader, som församlingshus, som ska säljas.
På måndagen offentliggjorde företaget Kunskapsporten, som drivs av den tidigare moderata toppolitikern Joakim Ollén, köpet av Västra Klagstorps församlingshem. Tillträde sker 1 februari.
– Vi hoppas kunna renovera och bygga till. Tomten är stor, med plats för skola, förskola, vårdboenden eller andra boenden, säger Joakim Ollén.
Claes Bloch ser gärna en försäljning av Sankt Tomasgården i Fosie, såväl som av församlingshusen till kyrkorna Petri, Pauli och Johannes.
– Innerstadskyrkornas församlingshus används men är inte väl lämpade för vår verksamhet, säger Claes Bloch.

Svenska kyrkan i Malmö

Kyrkan i Malmö omorganiserades för två år sedan. De sexton tidigare församlingarna har slagits ihop till sex större.
Hela Malmö har numera en enda kyrkoherde, Anders Ekhem.
I Malmö finns 22 kyrkor och ett antal kapell.
I kyrkovalet 2013 steg valdeltagandet med 27 procent. Socialdemokraterna blev största parti och Claes Bloch (S) är kyrkorådets ordförande.
Gå till toppen