Malmö

Stöd för Malmö Lives bön om tio miljoner

Malmö Live ber om tio extra miljoner för att kunna säkra konsertutbudet i väntan på ökade intäkter. Frågan delar kommunstyrelsen. Men en majoritet säger ja.

Malmö LiveBild: Lars Brundin/Arkiv
Minskade öppettider, bantad barnverksamhet och en halvering av programmet från 593 till 292 konserter och andra aktiviteter. Det blir konsekvensen om Malmö Live inte får tio extra miljoner, enligt bolagets ansökan om ett lån i form av ett villkorat ägartillskott.
Tanken är att de tio miljonerna ska finansiera ett fortsatt ambitiöst konserthusprogram samt nya tjänster, bland annat tekniker till externa arrangemang. Argumentet är att ett extra bidrag kommer att betala sig på sikt.
Oppositionspartierna Liberalerna och Moderaterna är emot extrabidraget.
– Malmö Live måste visa hur man kan öka intäkterna, säger Ewa Bertz (L).
– Skattebetalarna ska inte lösa ut Malmö Live för att man inte klarat sitt jobb, säger Torbjörn Tegnhammar (M).
Malmö Lives pengavädjan får dock stöd av en majoritet i kommunstyrelsen, visar en rundringning.
– Vi vill ge bolaget möjlighet att bygga upp en verksamhet som kan hålla en hög nivå, säger kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).
Förutom den styrande S-MP-minoriteten stöder oppositionspartierna Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet extrabidraget.
Vänsterpartisterna, som var motståndare till att konserthuset byggdes, är dock fortsatt kritiska. Partiet syftar på ett resonemang i Malmö Lives bidragsönskan: att intäkterna kan stärkas genom att annan kommunalt finansierad kultur flyttar till det nya konserthuset.
– Det ser vi som en fara. Det är viktigt att kultur finns över hela staden, säger Hanna Thomé (V).
Beslut fattas av kommunstyrelsen 3 februari.
Bidragsfrågan var uppe före årsskiftet men ärendet drogs tillbaka av vice kommunstyrelseordförande Andreas Schönström (S) med motiveringen att M och L var emot.

Malmö Live

Malmö Live som invigdes 2015 rymmer stadens nya kommunägda konserthus samt kongresshall och hotell som drivs kommersiellt.
Malmö Live Konserthus AB är ett kommunalt aktiebolag. Konsertverksamheten får bidrag av Malmö stad, Region Skåne och staten. Malmö Symfoniorkester är en del av Malmö Live Konserthus.
Gå till toppen