Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Baljväxter är ett extremt bra alternativ till kött”

En köttskatt skulle relativt snabbt accepteras av allmänheten, liksom rökförbudet har gjort.Det skriver Jonas Paulsson, initiativtagare till kampanjen Köttfri måndag.

FN:s generalförsamling har deklarerat att 2016 är det internationella året för baljväxter, såsom linser, bönor, ärter och kikärter.
Enligt resolution 68/231 som antagits av generalförsamlingen vill FN rikta världens uppmärksamhet mot "den roll baljväxter spelar som en del av en hållbar livsmedelsproduktion inriktad på livsmedelssäkerhet och näring". FN ser även ett behov av att höja allmänhetens medvetande om de näringsmässiga fördelarna med baljväxter.
Samtidigt har det första helvegetariska matlagningsprogrammet i svensk television premiär i år, den 19 januari, då SVT presenterar Vegorätt. Lanseringen kan förefalla senkommen mot bakgrund av att FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO redan 2006 publicerade rapporten Livestock's long shadow, en extremt omfattande genomgång av konsekvenserna av den globala djurindustrin, där djur används som människoföda.
I samband med internationella året för baljväxter skriver FAO på sin webbplats:
"Baljväxter är en viktig källa till växtbaserade proteiner och aminosyror för människor runt om i världen och bör vara en del av en hälsosam kost för att förebygga fetma såväl som kroniska sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar och cancer".
Att uppmärksamheten riktas mot baljväxter är välbehövligt och logiskt. Baljväxter är ett extremt bra alternativ till kött. Det går åt betydligt mindre resurser och ger ett bra näringstillskott.
Sveriges totala konsumtion av kött har ökat med 75 procent sedan 1990 enligt Konsumtionsrapporten 2015 från Centrum för konsumtionsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg.
I rapporten Livestock's long shadow,skriver FAO att djurhållningen är en av de tre viktigaste faktorerna när det gäller markförstörelse, skogsskövling, vattenförorening, vattenbrist och förlorad biologisk mångfald, såväl lokalt som globalt.
FAO är inte ensam om att peka på vikten av minskad köttkonsumtion.
I den uppmärksammade rapporten Changing climate, changing diets, som gavs ut inför klimatmötet i Paris av den brittiska tankesmedjan Chatham House, föreslås en köttskatt. Inkomsterna kan användas till att minska skattetrycket på miljösmart och hälsosam växtbaserad mat.
En sådan skatteväxling skulle relativt snabbt accepteras av allmänheten, liksom rökförbudet har gjort. Orsaken är att alla vinner på det utom köttindustrin. Allt enligt Chatham Houses analyser.
Den norska regeringens gröna skattekommission rekommenderar att en klimatavgift införs på animalier och att kött- och mjölksubventionerna skärs ner. Syftet är att få till stånd en grön skatteväxling, där miljöskatter införs samtidigt som andra skatter och avgifter minskas.
Det finns ett folkligt stöd för politiska åtgärder som banar vägen för minskad köttkonsumtion. En vegovåg sköljer in över landet och fyller på butikshyllorna med vegetabiliska produkter. Var tionde svensk är vegetarian och enligt tidningen Miljöaktuellts kommunenkät 2015 har 40 procent av kommunerna infört köttfria dagar eller minskad köttkonsumtionen i motsvarande grad på annat sätt.
De verktyg som står till buds när det gäller att få ner köttkonsumtionen begränsas endast av fantasin. Köttfria dagar i offentlig verksamhet, utbildningsinsatser i vegetarisk matlagning och informationskampanjer är exempel på möjliga politiska åtgärder. Men allra viktigast är att en köttskatt införs. Det bör vara hög skatt på det som är dåligt för miljön, hälsan och djuren. Det bör vara låg skatt på det som är bra för miljön, hälsan och djuren.

Jonas Paulsson

Jonas Paulsson är initiativtagare till den svenska kampanjen Köttfri måndag, som ingår i det internationella nätverket Meatless Monday.
Läs också Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen