Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Konsult ska utreda konsthallen i Lund

”Detta är en känslofylld fråga. Då kan det vara bra att ha en utomstående part som utreder den”, säger Joakim Friberg (S).

Konsulten föreslås bland annat utreda om det finns möjligheter till kafé, restaurang eller butik i eller i anslutning till konsthallen.Bild: Herman Omstedt
Politikerna i Lund backar inte från det kritiserade beslutet att rekonstruera Lunds konsthall.
Däremot ångrar kultur- och fritidsnämndens ordförande Joakim Friberg (S) formuleringen i beslutet att det kan innebära en nedläggning av nuvarande verksamhet.
– Med facit i hand borde vi ha skruvat på formuleringen och på så vis undvikit oro. Där är jag självkritisk, säger han.
Läs också Konsthallen skulle en gång bli ett kulturhus
I nästa vecka beslutar kultur- och fritidsnämnden om anvisningarna för utredningen, som ska vara klar i augusti.
Vad är problemet med konsthallen?
– Ekonomin. Det blir dyrare och dyrare att producera utställningar. Konsthallen har också blivit hårt politiskt ansatt med exempelvis intäktskrav på 1,9 miljoner kronor. Då måste vi göra något för att stärka konsthallen. Vi måste se hur vi kan använda resurserna på ett smartare sätt. Vi tänker inte plocka bort pengar.
Enligt förslaget till direktiv ska utredningen visa hur konsthallen kan bli mer tillgänglig på ett sätt som värnar om konstens självständighet.
Utredningen ska inte fokusera på utställningarnas innehåll eller kvalitet, utan på hur de kan bli tillgängliga för fler målgrupper.
Är ni missnöjda med besökssiffrorna?
– Självklart vill vi att fler ska ta klivet in i konsthallen men vi vill inte för den skull göra avkall på konsten som ställs ut.
Utredningen kan komma att ligga till grund för ett nytt uppdrag för konsthallen.
Har ni synpunkter på dagens uppdrag att visa samtidskonst?
– Jag har inga synpunkter på det, jag tycker att det är bra. Men kanske tycker utredaren att man behöver skruva lite på det. Jag håller det öppet och det är viktigt att säga att detta inte handlar om innehållet.
Utredningen föreslås även visa om konsthallen kan samverka med andra verksamheter eller externa aktörer och om det finns möjligheter till kafé, restaurang eller butik i konsthallen.
–  Om det blir svårare att fylla konsthallen med utställningsverksamheter frågar vi oss om vi kan bredda verksamheten. Det vill vi att utredaren ska titta på, säger Joakim Friberg.
Konsthallschefen Åsa Nacking befarar att det i så fall uppstår en osäkerhet kring konsthallen och att Lund riskerar sin position i konstvärlden?
– Man ska inte dra för stora slutsatser. Vi får se vad vi får ut av utredningen.
Läs också Åsa Nacking: "Många undrar vad som står på"
Utredaren ska även se över hur konsthallen kan bli en naturligt integrerad del i kulturförvaltningens nya organisation och arbetssätt.
– Det innebär att man jobbar mer på tvären och inte bara inom sin egen kulturdel. Det är egentligen ganska självklart.
Joakim Friberg hade räknat med buller och bång kring beslutet att moderniseras konsthallen, men inte att reaktionerna skulle bli så kraftiga som de blev.
– Men detta är en typ av verksamhet som det finns mycket åsikter om när man vill göra en förändring. Det visar att verksamheten är viktig.

UTREDNINGEN

Konsulten ska upphandlas.
Ett maxtak har satts på 175 000 kronor.
Enligt förslaget ska utredaren ta hänsyn till att nämndens ekonomiska ram minskas med en procent årligen. "Det ska återspeglas i utrednings slutsatser", enligt förslaget till direktiv.
Utredningen föreslås också se hur andra, framför allt kommunala, konsthallar och konstmuseer arbetar för att nå ut till fler.
Gå till toppen