Lund

Lunds kommun stäms för diskriminering

När mannen sökte jobb i Lunds kommun, ombads han att läsa högt från ett papper. På så vis ville arbetsgivaren kontrollera om mannen förstod svenska. Nu stäms Lunds kommun på 20 000 kronor för diskriminering.

Det var tidigt i höstas som mannen, som är född i ett annat land men har både svensk gymnasie- och universitetsutbildning, sökte jobb som lokalvårdare i Lunds kommun. Eftersom han tidigare jobbat som lokalvårdare tyckte han att han passade för jobbet.
Vid intervjun ombads mannen att berätta om sig själv. Enligt stämningsansökan berättade han om sin bakgrund och utbildning samt att han var svensk medborgare.
Mannen ombads då att bekräfta sitt medborgarskap genom att visa sitt pass. Eftersom han inte hade passet med sig ville han visa sitt id-kort från skatteverket, men rekryteraren menade att passet var den önskade id-handlingen.
Därefter ombads mannen att läsa högt från ett papper med enklare instruktioner gällande städning. På så vis ville rekryteraren kontrollera om han kunde ta till sig skrivna regler och instruktionen. Mannen uppfattade det som mycket kränkande, men gjorde som han blev tillsagd.
Men genom att uppmana mannen att visa sitt pass och läsa högt från ett papper, har Lunds kommun gjort sig skyldig till diskriminering på etniska grunder. Det anser antidiskrimineringsbyrån Malmö mot diskriminering, som nu kräver att kommunen ska ersätta mannen med 20 000 kronor för kränkningen.
Antidiskrimineringsbyrån anser det inte som troligt att en person som "uppfattats som etnisk svensk" med motsvarande utbildning skulle bli ombedd att läsa enklare svenska för att bekräfta sina språkkunskaper. Mannen missgynnades därför genom det obehag det medförde när han fick läsa högt för att bekräfta sina kunskaper i svenska.
Dessutom, menar byrån, godtar Lunds kommun i normala fall samtliga former av id-handlingar. Hade mannen uppfattats som etnisk svensk hade körkort ansetts som tillräckligt, menar byrån.
Det blir nu Lunds tingsrätt som får avgöra tvisten.
Sydsvenskan har inte kunnat nå ansvariga på Lunds kommun.
Gå till toppen