Malmö

Malmö låter gifta barn bo med sina män

Förbudet mot barnäktenskap har inte hindrat Malmö stad från att låta minderåriga flyktingflickor bo med sina vuxna män. Det säger Annelie Larsson som är chef för sociala resursförvaltningen.

Bild: Hasse Holmberg/TT ARKIV
Läs mer:Malmö JO-anmäls för hantering av barnäktenskap
Trots att barnäktenskap är olagligt i Sverige får asylsökande minderåriga bo med den vuxne han eller hon är gift med. Det visar en granskning som Sveriges Radios Ekot har gjort (se fakta).
– Det är aldrig acceptabelt. Vi vet att det finns en ökad risk för barn på flykt att hamna i tvångsäktenskap, säger barnombudsmannen Fredrik Malmberg till TT.
Enligt juristen Katrin Westlund vid Socialstyrelsen finns endast en vägledning som anger att varje fall måste utredas för att se vad som är bäst för barnet.
– Det finns inget uttryckligt förbud om de kan bo ihop med sina makar eller inte. Man ska utreda varje enskilt fall, säger hon till TT.
Den utgångspunkten har Malmö stad, som under hösten har tagit emot fler ensamkommande asylsökande än någon annan kommun.
– Vi gör individuella bedömningar, säger Annelie Larsson som är chef för sociala resursförvaltningen.
Under perioden november-december tog Malmö emot 16 asylsökande minderåriga flickor som uppgav att de var gifta. I samtliga fall fick flickorna följa med sina män till migrationsverkets anläggningsboenden istället för att komma till HVB-hem.
– Skulle det vara någon som är yngre än 15 placerar vi dem inte tillsammans, säger Annelie Larsson.
Ekots avslöjande väckte starka reaktioner, bland annat från Liberalernas ledare Jan Björklund som sa:
–  Det är ett socialpolitiskt haveri att svenska myndigheter och kommuner på detta sätt medverkar till att legitimera barnäktenskap.
Annelie Larsson i Malmö håller inte med om kritiken:
– Vi har ett samtal med flickan och bedömer om det är en nära anhörig eller närstående. Om det är en väldigt stark vilja hos flickan att bli placerad med mannen har vi gått på det. Vi utreder inte äktenskapets giltighet.
Annelie Larsson säger dock att Malmö stad efterlyser tydligare nationella riktlinjer.

Ekots granskning

Sveriges radios Ekot har granskat de sex kommuner som tar emot flest ensamkommande flyktingbarn: Malmö, Mölndal, Stockholm, Göteborg, Sigtuna och Solna. Fem av de sex kommunerna uppger att barn som fyllt 15 och vill leva ihop med den de är gifta med oftast får det.
Källa: Sveriges radio
Gå till toppen