Malmö

Malmö backar om gifta flickor – ska utreda

Malmö stad backar. Det ska nu utredas i botten om minderåriga flyktingflickor i barnäktenskap kan bo med sina makar.
– Barnäktenskap är oacceptabelt, säger socialkommunalrådet Carina Nilsson (S).

"Oavsett vilket kan vi inte acceptera barnäktenskap," säger socialkommunalrådet Carina Nilsson (S).Bild: Emmalisa Pauly (Arkiv)
Barnäktenskap är olagligt i Sverige.
Ändå har Malmö stad låtit 16 asylsökande flickor som kom i november och december förra året flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden med sina män.
Samtliga flickorna har uppgivit att de är gifta.
–  Vi har ett samtal med flickan och bedömer om det är en nära anhörig eller närstående. Om det är en väldigt stark vilja hos flickan att bli placerad med mannen har vi gått på det. Vi utreder inte äktenskapets giltighet, sa sociala resursförvaltningens direktör Annelie Larsson i Sydsvenskan i måndags, när hon också efterlyste tydligare nationella riktlinjer.
Kritiken mot Malmö stad har varit massiv. Staden har JO-anmälts. "Det är aldrig acceptabelt," har barnombudsmannen Fredrik Malmberg kommenterat barnäktenskapen. Tidigare överåklagare Sven-Erik Alhem menar att Malmö har sanktionerat barnäktenskap.
Men nu tvärvänder Malmö stad.
– Det finns arrangerade äktenskap och det finns tvångsäktenskap. Det finns äktenskap där vigseln har skett via förmyndare. Oavsett vilket så kan vi inte acceptera barnäktenskap, säger socialkommunalrådet Carina Nilsson (S).
– Äktenskapet upphör med automatik när man kommer till Sverige om minst en av makarna är omyndig.
Vad gör ni nu med de sexton flickor som bor med makar?
– Jag har givit nya direktiv att följa upp alla placeringar där en flicka uppger att hon har varit gift och placerats med den mannen.
Ska ni tala med alla flickorna igen?
– Ja. Förvaltningen ska titta på dokumentationen och ta kontakt för nya samtal.
Finns det flickor under femton år i gruppen?
– I så fall skulle de ha placerats i HVB-hem, men jag vågar inte svära mig fri. Vi tittar på det också.
Tittar ni bara på de sexton flickor som uppger att de är gifta?
– Vi tittar på fler än de sexton flickorna. Vi måste gå igenom alla flickor som bor med en manlig vuxen. Migrationsverket ska få information om detta.
Handlar det om flickor som bor med manliga släktingar eller bekanta?
– Ja. Vi måste säkerställa att det har varit barnets vilja att följa med.
Hur lång tid kan det här ta?
– Det kan jag inte svara på. Men det har högsta prioritet, säger Carina Nilsson.
Förvaltningsdirektör Annelie Larsson vid sociala resursförvaltningen pekar på att 16 flickor från barnäktenskap har identifierats bland de barn som kom under november och december.
Men de kan vara betydligt fler?
– Ja. Vi kommer att gå igenom alla ärenden från 2015 och 2016 som rör flickor under arton år som har placerats med en vuxen man. Vi måste vara mycket tydliga med att det inte är acceptabelt.
Vad gör ni, konkret?
– Vi gör en ny anmälan till den kommun där flickan finns på anläggningsboende i dag, säger Annelie Larsson.
Kan par som vill bo ihop tvångssepareras?
– Det har vi inte lagstiftningsstöd för. Men vi måste säkerställa att boendet sker med fri vilja. I höstas, när vi hade 14 400 barn i ankomstdelen, gjordes snabba och akuta bedömningar.
Det här låter som ett omfattande arbete?
– Ja, det är det. Men vi måste göra det. Det är ett angeläget arbete som vi måste göra för att säkerställa att det blir säkert för flickorna.
Hur ändrar ni rutiner för flickor som kommer från barnäktenskap framöver?
– Huvudprincipen måste vara HVB-hem om man är under arton år. Men vi måste göra individuella bedömningar. Om flickan är över femton år så måste vi enligt socialtjäntslagen efterhöra hennes synpunkter, säger Annelie Larsson.
Gå till toppen