Skåne

Sjukhus efterlyser spermier till singelmammor

Skånes universitetssjukhus väntar en babyboom bland singelkvinnor efter den nya lagen om assisterad befruktning för ensamstående. Nu efterlyses fler donatorer.

När riksdagen röstade igenom en ny lag som ger singelkvinnor rätt till insemination och provrörsbefruktning i förra veckan dröjde det inte länge innan telefonen började ringa på Skånes universitetssjukhus.
– Telefonen gick varm hela dagen. Många har gått och väntat på det här. Vi välkomnar den nya lagen, säger Margareta Kitlinski, sektionschef på Reproduktionsmedicinskt centrum på Skånes universitetssjukhus.
Enligt utredningen väntas runt tvåtusen ensamstående kvinnor vilja gå igenom assisterad befruktning i Sverige under första året, en beräkning som baseras på antalet kvinnor som i dag söker sig utomlands.
– I vår region finns en kultur att söka sig till Danmark. Vi uppskattar att det handlar om 120-150 kvinnor i Skåne. Men det är inte omöjligt att det blir betydligt fler eftersom resorna till Danmark har förutsatt privata medel.
Samtidigt råder det redan i dag brist på spermiedonatorer i Sverige. En spermiedonator kan ge cirka 10-15 behandlingar.
– Patienter från andra landsting söker sig hit på grund av långa väntetider. Vi behöver hela tiden rekrytera nya donatorer, gärna med en annan etnicitet än svensk. Vi skulle behöva fler donatorer från Mellanöstern, Asien och Afrika, säger Margareta Kitlinski.
Å andra sidan är den bristen inget som kommer att påverka de ensamståendes behandlingar.
– I ett heterosexuellt par väljer man donator efter mannens hårfärg, längd, ögonfärg och nationalitet. I samkönade par eller hos ensamstående finns det inte en manlig part att efterlikna och då väljer vi efter överenskommelse.
Trots att det finns spermier i frysen är det i nuläget inget som kan användas till ensamstående när den nya lagen träder i kraft 1 april. Och ännu finns inga riktlinjer eller beslutade ekonomiska medel för assisterad befruktning av ensamstående.
– Varje donator skriver på och samtycker sin donation till heterosexuella och samkönade par. Därför måste alla tillfrågas och samtycka till donation till ensamstående kvinnor, säger Margareta Kitlinski.
Sverige var det första landet i världen som 1985 lagstiftade om att barn som tillkommit genom spermadonation har rätt att få veta sitt ursprung när de blivit myndiga.
– Men det är inte så många donatorbarn som hört av sig för att titta i handlingarna. Sedan 80-talet är det bara en handfull, men vi ser en ökad efterfrågan.

Spermadonation

Spermiedonatorer ska vara mellan 23 och 40 år, ha ett spermaprov som klarar nedfrysning, vara friska och inte ha ärftlig sjukdom i familjen.
Egna barn önskvärt, men inget krav. Ersättning 550 kronor per donation.
Ska vara en altruistisk handling – det primära ska vara viljan att hjälpa andra som har en önskan om föräldraskap.
Får ge upphov till barn i högst sex familjer.
Gå till toppen