Malmö

Inget åtal för giftutsläppet i Tullstorp

Nervskador, blödande ögon, hud som plötsligt blir rosaflammig. Men det blir ingen upprättelse för grävmaskinisten Jerker Olsson.

Jerker Olsson under ett av många besök på Arbets- och miljömedicin i Lund.Bild: Hussein El-Alawi
Hösten 2013 blir grävmaskinisten Jerker Olsson sjuk efter att ha utfört ett rivningsarbete i Tullstorp – på en bit mark som fram till 1970-talet tillhörde en handelsträdgård.
1997 beslagtogs runt 800 kilo bekämpningsmedel och 200 liter dieselolja på tomten. Miljöförvaltningen varnade då för att det kunde finnas säckar med bekämpningsmedel kvar i gamla förrådsbyggnader.
Det visste inte Jerker Olsson när han körde skopan i ett förråd och ett rosa pulver yrde i luften. Det var därefter som klådan, känslobortfallet i ena benet, led- och huvudvärken kom. Snart blödde ögonen. Ansiktet kunde plötsligt skifta färg och bli ceriserosa. Fingertoppar svartnade och små bitar kött lossnade. Så har det fortsatt.
– Så fort jag går upp på morgonen blöder jag näsblod. Jag har konstant huvudvärk, värk i lederna och blod i urinen. Det som är nytt är att jag fått någon sorts blåsor över ryggen, säger Jerker Olsson.
Men trots att hundratals markprover tagits på olycksplatsen, och Jerker Olsson blivit grundligt utredd av Arbets- och miljömedicin i Lund, har ingen lyckats förklara symtomen. Ämnena som hittats på olyckplatsen - DDT, HCH, bly och färgämnet Rhodamine B - förklarar inte hans skador. Allt han fått veta är att han lider av en nervskada.
I höstas gick åklagaren som ledde utredningen, Ingvar Wennersten, i pension. Åklagaren som tog över, Christer Forssman, valde att lägga ner utredningen strax innan jul.
– Jag kan inte gå till domstol eftersom det inte är ställt utom allt rimligt tvivel att någon begått ett arbetsmiljöbrott eller ett miljöbrott, säger han.
Forssman menar att det inte gått att klarlägga vilka ämnen som förvarats - och var. Dessutom finns motstridiga uppgifter om vem som orsakat spridningen och vem som hade ansvaret under rivningen.
– Mycket talar för att det finns ett samband mellan rivningen och de besvär Jerker Olsson fått. Men det kan inte uteslutas att han fått dessa besvär i samband med tidigare arbete på tomten.
–  Hade vi däremot vetat att ämnet x låg i byggnaden, att det släppts ut och sedan hittats i målsägandens kropp, då hade vi haft ett orsakssamband, säger han.
Ingvar Wennersten vill inte recensera sin kollega, men säger:
– Jag gjorde en annan bedömning och tyckte att den delen som rör miljöbrott var ganska klar. Men kanske har det kommit fram något nytt sedan jag lämnade över.
Det har det inte.
– Vi har haft samma underlag, säger Christer Forssman och fortsätter:
– Mycket talar för att Jerkers uppfattning är korrekt, men utifrån mitt perspektiv räcker det inte att han tror. Jag måste bevisa det.
Jerker Olsson ska begära överprövning. Det innebär att en annan åklagare får titta på bevisningen.
– Jag undrar hur åklagaren tänker. Flera har fått liknande skador och ändå väljer han att lägga ner. Det är för jävligt. Det här måste redas ut, säger han.
Ytterligare sexton personer har betraktats som målsägande i utredningen. Några var med vid rivningen, andra bor i närheten av olycksplatsen.

Förbjudna ämnen

DDT förbjöds i Sverige i början av 1970-talet och anses bland annat orsaka fertilitetsnedsättning hos djur och äggskalsförtunning hos fåglar.
HCH (Lindan) förbjöds i slutet av 1980-talet. En amerikansk studie har visat att det kan finnas ett samband mellan HCH och sjukdomen Parkinson.
Gå till toppen