Malmö

Skolkrisen kan ge kraftig skattehöjning för Malmö

Skolkrisen hotar att höja kommunalskatten i Malmö med en krona. Utan hjälp från staten blir det notan för ett tjugofemtal nya skolor.

Anders Rubin (S) beräknar att den massiva skolutbyggnaden kan leda till en skattehöjning på minst en krona för Malmöbor, om inte staten griper in.Bild: Albin Brönmark
Inom fyra år beräknas Malmö behöva genomföra 36 skolbyggen och anställa 3 000 nya lärare. 8 400 nya elever beräknas komma till Malmös grundskolor.
Malmös grundskoleförvaltning vill att kommunen ska gå in i krisläge två på en tregradig skala för att lösa skolfrågan. Detta en vecka efter att Malmö gick in i normalläge, efter att ha varit i krisläge ett och två under höstens flyktingkris.
På onsdagen klubbade politikerna i grundskolenämnden ett reviderat skolbudgetförslag för 2016. Redan i år beräknas kostnaderna i grundskolan öka med 264 miljoner kronor.
Regeringen har fördelat 350 miljoner kronor till Malmö stad för 2016 års merkostnader kopplade till asylmottagning.
De folkvalda i kommunfullmäktige avgör hur pengarna ska fördelas.
– 350 miljoner kronor är potten i den nya budget kommunfullmäktige ska ta. Men när vi summerar önskemålen från alla nämnder kommer vi upp i 580 miljoner kronor eller något liknande, säger skolkommunalrådet Anders Rubin (S).
Malmö stöter på för att få mer statliga pengar. Svaret hittills: ett tydligt nej.
– Staten säger alltid nej tills staten säger ja, säger Anders Rubin.
Om notan för den massiva skolutbyggnaden ska tas direkt av Malmö väntar nedskärningar eller rejäla skattehöjningar.
Malmö stad driver i dag ett sjuttiotal grundskolor. Beräkningarna säger att 36 nya skolor behöver skapas till och med 2019.
En del av de planerade nya skolorna är tillbyggnader, ombyggnader eller tillfälliga paviljonglösningar. Men det handlar i planen om 20-25 helt nya skolbyggnader.
Malmös tidigare budgetchef Mats Hansson räknar med en byggkostnad på ungefär 200 miljoner kronor per skola. För tjugo skolor ger det fyra miljarder kronor.
Vad händer om Malmös skattebetalare får notan?
– I runda svängar skulle det ge en skattehöjning på lite mer än en krona, säger Anders Rubin (S).
Beräkningen bekräftas av Mats Hansson. Han var Malmö stads budgetchef fram till årsskiftet och är nu strateg på stadskontorets ekonomiavdelning. Senast Malmö höjde skatten var 2015. Då med 30 öre, till nivån 21,24 kronor per intjänad hundralapp, exklusive regionskatt.
– Utan att överdriva kan man säga att en krona är rätt mycket, säger Mats Hansson.
Han konstaterar att Malmö på sikt kommer att kompenseras för en del av kostnaderna genom det kommunala utjämningssystemet.
– Men där tas hänsyn till genomsnittskostnaden för skolor i Sverige. Nybyggnation är dyrare än genomsnittet, säger Mats Hansson.
Moderaterna reserverade sig mot den nya skolbudgeten.
– Jag tror det finns en stor risk att Socialdemokraterna vill höja skatten för att klara situationen. Just nu ser det tyvärr mörkt ut för Malmös skolor. Det här påverkar alla elever, säger grundskolenämndens vice ordförande Caroline Wessel (M).
Gå till toppen