Signerat

Mats Skogkär: Ett nej kan inte vara ett ja.

Regeringen vill massutvisa personer som får avslag på sina asylansökningar.
Enligt inrikesminister Anders Ygeman (S) kan det röra sig om upp till 80 000 människor de närmaste åren.
Det är bra om regeringen nu bestämt sig för att ta frågan på allvar. Det har varken den eller tidigare regeringar gjort.
Sedan 2011 har minst 54 000 personer som fått nej på sin asylansökan vägrat att lämna landet. Vart de tagit vägen är oklart.
"Trenden är att färre återvänder självmant", sade Migrationsverkets presschef Fredrik Bengtsson till SVT i höstas.
Att så många struntar i ett avvisningsbeslut har olika förklaringar. En kan vara de motstridiga signaler som ges.
Här är vad som gäller enligt Migrationsverket:
"Ett beslut om omedelbar avvisning betyder att du genast ska lämna Sverige. Men fram till den dag du lämnar landet har du rätt till akut sjukvård och dagersättning. Du har också rätt att bo kvar i Migrationsverkets boende, och dina barn har rätt till skolgång och sjukvård fram tills ni reser."
Närmare 21 000 av- och utvisningsärenden ligger idag hos polisen. Nästan hälften rör personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. I många fall tar de upp platser som skulle behövas för nya asylsökande.
Nu har regeringen dock föreslagit att ersättningen för mat, kläder och logi ska dras in för den som stannar kvar i landet trots avslag.
Sverige ska ha en reglerad invandring. Sverige ska fortsätta att ha en generös flyktingpolitik. Det kräver ett system för mottagning och prövning som fungerar. Det innebär att den som inte bedöms ha skyddsbehov också måste lämna landet.
Ja ska vara ja, nej ska vara nej.
Det var principen och så långt är det enkelt. Återstår genomförandet.
Gå till toppen