Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: "Det krävs insatser på flera fronter för att bryta trenden med ett överskott av män."

Flyktinginvandrares svaga ställning på den svenska arbetsmarknaden och orsakerna till den är väl dokumenterade. Diskriminering är en orsak, men än viktigare är den låga utbildningsnivån.
Det skriver Henrik Thorsell och Anders Cnattingius från Liberalerna i Vellinge.

Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Flykting- och integrationspolitiken har alltför länge präglats av brist på klarsynthet. Flyktingströmmen utgörs inte i huvudsak av välutbildade syriska familjer som kommer direkt från brinnande krig utanav lågutbildade flyktingar av manligt kön. Deras väg till Sverige har gått via ett flertal europeiska länder där de enligt Dublinförordningen skulle ha ansökt om asyl.
De flesta som fick asyl i Sverige i fjor kom från Syrien, Afghanistan och Irak, men syriska flyktingar utgjorde endast 32 procent av det totala antalet personer som ansökte om asyl under året. Antalet asylsökande från Irak och Afghanistan ökade dessutom mellan 10 och 20 gånger snabbare än motsvarande från Syrien. Män utgjorde mellan 64 och 88 procent av de asylsökande från de tre länderna. Alla siffror kommer från Migrationsverket.
Nyligen rapporterade tidningen Dagens Samhälle att sedan i fjor är männen i majoritet i Sverige, och att det delvis beror på flyktinginvandringen. I vissa åldersgrupper är överrepresentationen speciellt stor, till exempel bland 16-17-åringar år där det snart kan vara 123 pojkar per 100 flickor.
Flyktinginvandrares svaga ställning på den svenska arbetsmarknaden och orsakerna till den är väl dokumenterade. Diskriminering är en orsak, men än viktigare är den låga utbildningsnivån. Endast tio procent av de syrier som kom till Sverige mellan 2009 och 2013 hade eftergymnasial utbildning på tre år eller mer, enligt SCB.
2013 var enligt Näringslivets ekonomifakta genomsnittligt antal utbildningsår bland vuxna flyktingar från Syrien 6,6, från Afghanistan 3,2 och från Irak 5,6 år.
Utvecklingen mot en växande grupp unga, marginaliserade män utan jobb, partners och positiva sociala nätverk är inte bara ett mänskligt och samhällsekonomiskt problem utan också farlig. Det har forskare varnat för i flera år, till exempel professor Bo Rothstein i en av Framtidskommissionens rapporter.
Religiös fundamentalism och patriarkala värderingar har fått fotfäste i Sverige och drabbar i synnerhet flickor och kvinnor i invandrartäta förorter. Ansvariga politikers och myndigheters långvariga passivitetnär det gälleratt stoppa utvecklingen är en skandal. Grundläggande värden såsom demokrati, yttrandefrihet, jämställdhet mellan könen och det sekulära styrelseskicket ska inte vara förhandlingsbara.
Alltför få ledande politiker i Sverige tar en ärlig dialog med medborgarna om de utmaningar landet står inför. Det är glädjande att samarbeten som den senaste överenskommelsen kring flykting – och migrationspolitiken nu tagit form. Men det behövs fler överenskommelser, grundade på pragmatism och kompromissvilja.
Det krävs insatser på flera fronter för att bryta den pågående trenden med ett överskott av män. Effektiviteten i att avvisa vuxna personer som befinner sig olagligt i landet måste öka, liksom när det gäller personer som fått avslag i sin asylansökan eller begått brott. Dessutom måste tillgängliga metoder för åldersbestämning av unga flyktingar användas, så att det står klart om de är under 18 år och därmed ska räknas som barn.
De nordiska ländernas flykting- och integrationspolitik måste troligen harmoniseras om den fria rörligheten mellan dem ska återuppstå, inte minst i Öresundsregionen.
Huvudansvaret att skaffa sig egen försörjning måste vila på den enskilde, men arbetsmarknaden måste öppnas upp för såväl låg- som högutbildade personer. Fler låglönearbeten krävs. Arbetet med att kvalitetssäkra utländska utbildningar måste intensifieras och lagstiftning om anonymiserade jobbansökningar övervägas. Snabbspår till anhöriginvandring, permanenta uppehållstillstånd och medborgarskap måste skapas för dem som kan försörja sig själv och anhöriga.
Den tvingande lagstiftning som numera finns när det gäller kommunernas skyldighet att ta emot flyktingar var nödvändig. Men kommunerna måste också få ta ansvar utifrån sina förutsättningar. Det handlar bland annat om att kunna sprida ut nyanlända elever på så många skolor som möjligt.
Kommunerna måste få göra undantag från närhetsprincipen och det fria skolvalet och få bra förutsättningar för att kunna förmå friskolor att ta sin andel av de nyanlända eleverna. En del politiker kommer säkert försöka utnyttja möjligheten att helt få bort det fria skolvalet, men situationen är exceptionell och en temporär lösning behövs. Få tror på att klumpa ihop nyanlända elever på några få skolor.
Vi har bara sett början på ett av Sveriges viktigaste samhällsprojekt, integrationen av alla de nyanlända flyktingar som kommit till landet. Nu måste ledande politiker leverera lösningar.
Anders Cnattingius
Henrik Thorsell

SKRIBENTER

Anders Cnattingius är gruppledare för Liberalerna i Vellinge kommunfullmäktige.
Henrik Thorsell (L) är 2:a vice ordförande i Vellinge kommunstyrelse.
Gå till toppen