Malmö

Hård kritik mot tiggarrapport

Rapporten om utsatta EU-medborgare få nu hård kritik från flera håll. Stadsmissionens chef kallar den "ytlig" och vänsterpartiets Hanna Gedin kallar rapporten för en spark nedåt.

I rapporten som regeringens samordnare Martin Valfridsson presenterade på måndagen finns en rad uppmaningar till svenska kommuner och myndigheter men också till allmänheten. En är att inte erbjuda alternativa boenden, en annan att inte generellt erbjuda barn till utsatta EU-migranter skolgång. En tredje är att det inte är långsiktigt meningsfullt att ge pengar till tiggare.
Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, och nu ordförande i kommissionen mot antiziganism, är kritisk till den typen av statliga pekpinnar.
– Biståndsorganisationerna gör också ett viktigt arbete. Men det är olyckligt att han presenterar det här som ett antingen eller. Jag anser att det inte är myndigheternas uppgift att dela ut pekpinnar om hur allmänheten ska fördela sina pengar. Där är jag helt negativt sinnad.
– Detta bygger på en missuppfattning, för det är faktiskt så att när man ger till dem som sitter och tigger så är det ett ganska effektivt bistånd. Ungefär som när flyktingar skickar pengar till sina hemländer.
Thomas Hammarberg kritiserade Malmö stads agerande under avhysningen av lägret i Sorgenfri. Och den kritiken står han fast vid, även om Valfridsson anser att Malmö stad gjorde rätt.
– Man måste acceptera att folk inte kan bosätta sig var som helst men man måste genomföra avhysningar på ett bra sätt och det viktigaste är naturligtvis att man bör finna alternativ för dem så att de har någonstans att resa ett tält eller ställa en husvagn.
En stor del av Valfridssons rapport handlar om signalpolitik. Alltså: Om svenska myndigheter underlättar för utsatta EU-medborgare så lockas fler att komma hit, vilket i sin tur gör att tiggeriet riskerar att gå i arv.
Men det är en felaktig bild, enligt Hammaström.
– Det som gör att folk åker till andra länder och hamnar på gatan och tigger är att situationen där hemma är outhärdlig. Det gör det här för sina barns skull. Om vi är lite hyggligare och lite medmänskligare mot den här gruppen är inte det avgörande. Avgörande är förhållandena där hemma och det är där fokus måste ligga. Han [Martin Valfridsson] har inte läst situationen på ett alldeles korrekt sätt.
– Det sker en del i Rumänien, men innan det börjar få effekt, måste vi behandla de här människorna på ett mänskligt sätt och inte bara se dem som störande element.
Birthe Wallin, chef för Stadsmissionen:
– Jag tycker att rapporten andas en ytlighet. Naturligtvis kan man säga att ju mindre pengar man ger i pappersmuggarna, ju mindre attraktivt blir det att tigga. Men jag skulle önska att vi i högre utsträckning försökte vara en del i lösningen. Det är tråkigt att utredaren är mer fokuserad på att eliminera det ytliga problemet än att ta ett rejält omtag kring lösningar.
– Jag säger inte att det finns lätta lösningar, detta är en svår och djup problematik med långa traditioner i Europa och ingenting blir bättre av att fortsätta i samma spår som tidigare.
Enligt Birthe Wallin, som också driver mötesplatsen Crossroads, finns inga tecken på att antalet utsatta EU-medborgare minskat i Malmö sedan avhysningen av Sorgenfrilägret.
– Vi trodde att vi skulle få färre men tvärtom så har vi redan spräckt vår budget. Vi har i snitt hundra procent fler deltagare än vi räknat med.
– Det är svårt att uppskatta hur många som finns i Malmö, men vi har runt hundra personer dagligen, och det kommer ständigt nya.
Hanna Gedin, vikarierande kommunalråd för Vänsterpartiet i Malmö, anser att rapporten, och de uppmaningar de innehåller, är en spark nedåt- mot samhällets mest utsatta.
– Jag är tyvärr inte förvånad. Just nu ser vi en allt mer omänsklig politik som genomsyrar samhället. Det blir hårdare och kallare och rapporten är ytterligare en del av det, säger hon.
Hon tycker inte att Valfridsson lyssnat tillräckligt på de experter som finns, och som har en helt annan hållning, bland dem Thomas Hammarberg, ordförande i kommissionen mot antiziganism.
– Man har inte heller brytt sig om vad Skolverket, socialstyrelsen och Barnombudsmannen, BO, har sagt. Socialstyrelsen bedömer att EU-medborgare utan uppehållsrätt tillhör kategorin papperslösa. Och skolverket säger att papperslösa barn har rätt till skolgång. BO har också uttalat kritik.
– Jag står fast vi att man borde ha lyssnat på experter som Thomas Hammarberg som kritiserat Malmö agerande. Jag står fast vid att avhysningen av lägret var ett inhumant och lagvidrigt agerande.
Gedin anser att rapporten spär på strömningar som är "väldigt obehagliga".
– Jag tror tyvärr att detta spär på väldigt obehagliga strömningar, där man ställer grupper mot grupper. Istället för att se att samhället blivit rikare, men att resurserna inte fördelas rättvist, går man på utsatta människor. Man sparkar nedåt i samhället.
Nils Karlsson (MP), kommunalråd i Malmö, är också kritisk till delar av rapporten.
– Jag tycker att det är märkligt att han lägger sig i vad privatpersoner gör med sina egna pengar. Det känns som att det ligger utanför hans utredningsuppdrag. Det är extremt oliberalt. Fr5ivilliga transaktioner mellan vuxna människor ska inte staten lägga sig i.
Nils Karlsson har tidigare tryckt på för att utreda möjligheterna att erbjuda utsatta EU-medborgare alternativa boendeplatser. Valfridssons rapport har fått honom att undra om Miljöpartiet tänkte rätt.
– Jag måste gå till mitt parti och fråga om vi ska behålla det ställningstagandet, säger han.
Men Miljöpartiet stod bakom avhysningen och även Nils Karlsson ser rapporten som en bekräftelse på att Malmö stad - i stora drag - tänkte och gjorde rätt.
– Det känns ju skönt att vi inte gjort sådant som utredaren tycker är uppenbart fel.
– Det betyder inte att vi har anledning att sluta vara självkritiska. Vi kanske borde ha kunnat förutse den här situationen tidigare. Att vi gått med i EU och att det finns väldigt fattiga människor i Europa, borde inte direkt komma som en överraskning.
Gå till toppen