Pendlarbloggen

”Pratas mycket om punktlighet, men inte om oro och stress”

Karin Winter, doktorand på KTH, ska studera gränskontrollernas effekter för pendlarna och trafiksystemet. Nu vill hon ha in pendlarnas erfarenheter.
I en del av forskningen har Karin Winter sammanställt ett webbformulär där pendlare med tåg och bil ges möjlighet att dela sina synpunkter på trafiksituationen efter gränskontrollerna infördes.
– Det är ett tillfälle att berätta om hur trafiken påverkar just din vardag. Jag vill få fram en så bred bild som möjligt av läget och också förstå hur man påverkas olika beroende på vad man har för livssituation. Exempelvis vilka som drabbas hårdast eller hur man kan lösa vardagen på andra sätt när trafiken krånglar, säger Karin Winter till Pendlarbloggen.
Hur går det så här långt?
– Jag har fått några hundra svar hittills, men vill gärna få in fler. Jag söker också intervjupersoner för fördjupande intervjuer till studien. 
Varför gör du studien?
– Jag är samhällsplanerare och jobbar på Trafikverket. Min forskning handlar om samhällseffekter av transportinvesteringar. Det satsas enorma belopp på att göra det enkelt att resa. Öresundsbron är ett sådant exempel. Nu har den möjligheten på ett sätt blivit strypt. Det behövs mer forskning om hur möjligheten att resa påverkar människors vardag och tankar om framtiden. Det är också spännande att bilden från operatörernas sida och pendlarna går så mycket isär. 
Varför är det viktigt?
– Dels är det viktigt att få en heltäckande bild av konsekvenserna, men jag vill också få med den mänskliga aspekten. Det pratas mycket om punktlighet, men mindre om oro och stress. Eller om hur en hel familj kan påverkas. Samtidigt finns ett starkt och nyvaknat intresse för socialt hållbar samhällsplanering, inte minst i Malmö.
När ska den vara klar?
– Förhoppningsvis kommer de första resultaten nu under våren. Jag har även planer på att göra en uppföljning i höst om gränskontrollerna blir kvar länge.
Här kan du läsa mer och fylla i studien.
Vill du berätta om din resa? Hur du tips? mejla nicolai.grant@sydsvenskan.se.
Gå till toppen