Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Risken är att misstagen från miljonprogrammet också upprepas."

Använd skolan och andra viktiga inrättningar som verktyg för strategisk utveckling av bostadsområden för att höja attraktiviteten.
Det skriver Alexandra Hagen, arkitekt och kontorschef vid White arkitekter i Malmö.

Alexandra HagenBild: Alexandra Hagen
Boverket uppskattar att över 700 000 nya bostäder behöver byggas fram till år 2025. Regeringen talar om ett nytt miljonprogram, alltså en bostads- och bostadsbyggnadspolitik snarlik den som bedrevs i Sverige 1964-75 då målet var en miljon bostäder på tio år.
Risken är att misstagen från miljonprogrammet upprepas. Det byggs mycket och billigt, men på lång sikt skapas andra problem.
Ett sätt att bygga billigt är ökad standardisering, att bygga enklast möjligt i modulform till så lågt pris som möjligt.
Strax före årsskiftet föreslog Boverket att Sverige antar en statlig modell för att bygga bostäder för dem med lägst inkomst. Det kan jämföras med den social housing-modell som länge tillämpats i England där bostäder för hushåll med låg inkomst byggs och förvaltas av kommunala/statliga bolag och hyresgästerna får lägenheterna via kommunen.
Nyligen meddelade Storbritanniens premiärminister David Cameron att han har för avsikt att låta riva hundratals social housing-lägenheter. Han anser metoden att bygga stora bostadsområden för de fattigaste har bidragit till social och ekonomisk segregation.
För att bygga billigt har en långtgående standardisering tillämpats och den har bidragit till oattraktiva och storskaliga miljöer. Bristen på kvalitet i stadsbyggandet har lett till en otrygg miljö och det minskar i sin tur värdet på fastigheterna. David Cameron hävdar att bristen på kvalitativ stadsbyggnad och arkitektur har bidragit till att göra social housing-områden till en grogrund för kriminalitet och social misär.
Sverige måste undvika att skapa nya monotona bostadsområden och behålla fokus på att bygga en attraktiv stad om bostadsproblematiken ska kunna lösas på ett långsiktigt hållbart sätt.
Varje hus som byggs bidrar till att antingen förbättra eller försämra miljön runtomkring. Och en bra bostad är mer än en lägenhet. Den ligger nära sådant som förhöjer människors livskvalitet, till exempel arbetstillfällen, bra skolor och barnsomsorg, kommunikationer, kultur, vård, service, attraktiva offentliga mötesplatser och stadsmiljöer, utemiljöer för rekreation, och en omgivning som är trygg att röra sig i.
Sverige måste lära av misstagen, undvika att bygga nya stora bostadsområden som saknar långsiktiga kvaliteter.
Bygg bostäder med närhet till service, kommunikationeroch andra viktiga funktioner.
Använd skolan och andra viktiga inrättningar som verktyg för strategisk utveckling av bostadsområden för att höja attraktiviteten.
Förtäta staden så att bostadsområdena är attraktiva för en bred målgrupp. Det minskar segregationen.
Bygg bostäder som behåller sin attraktivitet och kvalitet över tid, det bidrar till minskadklimatpåverkan och skapar långsiktigt hållbara fastighetsvärden.
Det behövs andra former av finansiering. Vad är ett rimligt avkastningskrav för hyresfastigheter? Sänkta avkastningskrav ger lägre hyror.
De billigaste bostäderna finns sannolikt inte i nybyggda bostadshus. De finns i hus där byggkostnaden redan är intjänad och de måste bli tillgängliga för dem med låg inkomst. Det innebär att något måste göras åt de olika former av "flyttskatt" som finns idag. Och de nya bostäder som byggs måste vara attraktiva och erbjuda något extra för dem som har råd att betala för sin bostad.
Alexandra Hagen
Gå till toppen