Lund

V: Nej till handlingsplan mot extremism

Nio av Lunds tio partier var överens om att ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Men nu hoppar Vänsterpartiet av – medan Sverigedemokraterna säger ja.– Våldsbejakande är ett fruktansvärt flummigt ord, säger Mats Olsson (V).

Mats Olsson (V).Bild: Olof Holmgren
Förra året avslöjades att två unga Lundabor misstänktes ha anslutit sig till terrororganisationen IS. Det fick samtliga partier i Lunds kommunfullmäktige utom Sverigedemokraterna att gå samman med kravet att kommunen skulle ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
Men när kommunstyrelsen på onsdagen skulle klubba handlingsplanen sade Vänsterpartiet nej.
– Bakgrunden är den väldigt otydliga formuleringen som det här begreppet innebär, säger Mats Olsson (V).
Vänsterpartiet anser att både "våldsbejakande" och "extremism" är för vaga begrepp.
– Man vill ju komma till rätta med radikal islamism. Men så som det är formulerat, med dess allmänna ingångar, blir det verkningslöst.
Ni stod ju bakom det här när skrivelsen lämnades in förra året. Har formuleringarna förändrats på vägen?
– Vi ansåg då att det var viktigt att på något sätt visa att vi tar problemet med radikal islamism och rekryteringen i Sverige på allvar. Därför ville vi inte frondera mot det då. Men sedan har vi haft en grundläggande diskussion inom vårt parti där vi konstaterar att det är för verkningslöst, säger Mats Olsson.
– Vi skulle hellre vilja att Lunds kommun antog en handlingsplan för att motverka rekrytering till radikal islamism. Och då får man utforma den därefter. Flera av de åtgärder som lyfts fram påminner om något man kan behandla med kognitiv beteendeterapi, ungefär som en ätstörning. Men det här är en fascistisk, islamistisk ideologi som försöker värva unga människor och rekrytera dem som krigare.
I planen nämns tre olika grupper som räknas som våldsbejakande extremism: den högerextremistiska vit makt-miljön, den vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.
Är det så att ni reagerar mot att vänsterradikaler finns med bland de utpekade grupperna?
– Egentligen inte. Det är klart att man kan ha farhågor när organisationer som Allt åt alla buntas ihop med nazister som åker till Ukraina eller IS-jihadister som skär halsen av folk. Det blir en konstig sammanblandning av helt olika saker, säger Mats Olsson.
När det var dags för beslut i kommunstyrelsen krävde därför V att planen skulle göras om och begreppet våldsbejakande extremism "ersättas med något som är funktionellt, användbart och förankrat i vedertagen vetenskap". Däremot sade SD och samtliga övriga partier i kommunstyrelsen ja till att fastställa handlingsplanen.
Läs alla artiklar om: Lunds handlingsplan mot extremism
Gå till toppen