Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Lennart Schön

Professor Lennart Schön, Lund, har avlidit i en ålder av 69 år. Hans närmaste är hustrun Marianne, barn och barnbarn.

Lennart Schön växte upp i Jönköping och kom till Lund som student i slutet av 1960-talet. Som de flesta studenter blev Lennart influerad av den radikala tidsandan och engagerad i samhällsdebatten, men till skillnad från många andra ansåg sig Lennart inte ha alla svar på förhand.
Han visade sig snart vara en exceptionell forskartalang. Han disputerade 1979 i ekonomisk historia, ett ämne som vid denna tid var i stark förändring med ökad användning av ekonomisk teori och kvantitativa metoder, blev docent 1989 och utnämndes till professor 1992, en position han innehade till pensioneringen 2013.
Lennart kom att bli verksam vid Ekonomisk-historiska institutionen under hela sin aktiva tid med undantag för kortare perioder som gästforskare vid andra lärosäten. Hans engagemang sträckte sig emellertid långt: han var ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademin, prodekan för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, samt president för European Historical Economics Society.
Lennart Schöns forskargärning är remarkabel. Doktorsavhandlingen "Från hantverk till fabriksindustri" liksom en något senare studie av Sveriges kapitalimport medförde en omtolkning av Sveriges industrialisering. Lennart blev engagerad i projekt som initierats av Carl-Axel Nilsson och Olle Krantz om historiska nationalräkenskaper för Sverige. Detta arbete kom, inte minst genom Lennarts grundlighet, att bli internationellt banbrytande. Det gav också underlaget för Lennarts teori om strukturcyklerna, som säger att det finns återkommande förlopp med faser av omvandling (eller nyskapande), rationalisering och kris.
Fullt utformad presenterades denna i 1994 års långtidsutredning och senare i boken "En modern svensk ekonomisk historia", ett standardverk som nått en läsekrets långt utanför akademien. Boken spänner över två sekel men förberedde också sina läsare på den nuvarande globala finanskrisen.
Lennarts briljans som författare låg inte minst i hans förmåga att med enkla ord förklara komplexa sammanhang. Säkert bidrog detta, tillsammans med att han inte var rädd för att ifrågasätta etablerade sanningar, till att han blev en mycket uppskattad föredragshållare i det offentliga livet.
Lennart Schön var inte bara en briljant forskare och författare. Han var också en mycket uppskattad lärare och handledare för doktorander, av vilka flera fortsatt och utvecklat egna forskningsspår med inspiration och vägledning i Lennarts arbete och gärning.
Genom sitt gedigna arbete bidrog han till att omvandla ekonomisk-historiska institutionen i Lund från ett litet undervisningsämne som rymdes i en villa på Finngatan till den stora forskningsinriktade institution med internationell inriktning som den är idag. Trots sitt intensiva arbete hade han alltid tid för ett samtal i skilda ämnen. Lennart var en mycket uppskattad kollega som lämnar ett stort tomrum efter sig som forskare och som kollega och vän.
Gå till toppen