Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Proven får anpassas för elever med svårigheter

Märtha Mesterton berättar att hon har diagnosen dyslexi och beskriver (9/2) hur hon känner stress inför de nationella proven i svenska. Så ska man inte behöva känna. Det finns flera möjligheter att anpassa proven för elever med läs- och skrivsvårigheter.
Elever med läs- och skrivsvårigheter ska inte utsättas för en obehaglig provsituation där man inte har några förutsättningar att klara provuppgifterna, skriver Karin Hector Stahre på Skolverket.Bild: JESSICA GOW / TT
 
Läs också Snälla Skolverket, ge oss dyslektiker en chans
 
Ingen elev med läs- och skrivsvårigheter ska behöva utsättas för en obehaglig provsituation där man inte har några förutsättningar att klara provuppgifterna. Därför finns olika sätta att anpassa prov så att man ändå kan genomföra det.
Man kan till exempel låta eleven dela upp delprovet med pauser eller genomföra det enskilt eller i mindre grupp. Eleven kan även få texten uppläst även om resultatet för delprovet som prövar förmågan att läsa med flyt då inte kan tas med. Rektorn kan också besluta om att en elev helt ska slippa göra ett delprov.
Det nationella provet i svenska i årskurs 6 består av tre delprov. I ett av delproven ska eleven visa sin läsförmåga och förmågan att läsa med flyt. Om en elev får texten uppläst blir det därför omöjligt för läraren att bedöma elevens förmåga att just läsa med flyt och man kan då inte ta med resultat från det delprovet.
De nationella proven är en del av i det underlag som läraren har när en elev ska få betyg. Vad eleven visat på lektionerna och i andra prov har också stor betydelse. Dessutom kan man undanta delar av kunskapskrav för elever med funktionsnedsättning som till exempel läs- och skrivsvårigheter. Att inte få godkänt på delprovet som prövar förmågan att läsa med flyt behöver därmed inte påverka betyget.
Det är elevens lärare som ska bedöma om det behövs anpassningar. Det är viktigt att läraren förbereder eleverna och avdramatiserar proven. Ingen elev ska behöva må dåligt på grund av de nationella proven.
Karin Hector Stahre,
enhetschef prov och bedömning Skolverket
Gå till toppen