Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Malmö lät 96 procent av barnfruarna bo med män

Malmö stads huvudprincip är att gifta asylsökande flickor ska placeras i HVB-hem.
Men av 25 gifta flickor som kom till Malmö i november-december var det bara en som HVB-placerades. 24 fick bo med sina vuxna män.

Justitieombudsmannen, JO, utreder Malmö stads hantering av asylsökande gifta flickor under 18 år.
Malmö lät under 2015 och de första veckorna 2016 59 flickor flytta ihop med vuxna. Fem av flickorna var gravida när de kom till Malmö.
Malmös hantering av barnfruarna har JO-anmälts av riksdagsledamoten Fredrik Schulte (M). Anmälan gäller specifikt flickor som kom till Malmö i november och december förra året.
Justitieombudsmannen har öppnat en utredning. Förvaltningsdirektör Annelie Larsson vid sociala resursförvaltningen i Malmö har nu lämnat ett första skriftligt yttrande till JO.
– Huvudprincipen måste vara HVB-hem om man är under 18 år, har Annelie Larsson sagt till Sydsvenskan.
Men Malmös svar till JO visar på omfattande avsteg från denna huvudprincip.
Malmö stad uppger att 25 flickor i åldrarna 15-17 år som kom hit under november och december uppgav att de var "gifta".
En enda av dessa flickor placerades på HVB-hem (hem för vård och boende) utan att dela hushåll med sin man.
De övriga 24 barnen "följde med sin vuxna partner", skriver Malmö stad. Barnet och den vuxna placerades i samma hushåll.
"Om barnet inte behöver omedelbart skydd, till exempel för att barnet uttrycker en genuin vilja att få vara med den vuxna som barnet har en ömsesidig relation med, och det inte framkommer att barnet på något sätt far illa med anledning av den ifrågavarande personen eller på annat sätt, kan socialsekreteraren komma fram till att det är till barnets bästa att placeras tillsammans med den person som barnet uppger är hens trygghet," skriver Annelie Larsson till JO.
I svaret till JO redogörs också för den rättsutredning Malmö stad har genomfört i frågan. Här vägs civilrätt mot straffrätt och socialrätt. När inga påtagliga risker för barnets hälsa eller utveckling framkommer och barnets trygghet finns hos den vuxna partnern kan det, enligt Annelie Larsson, innebära att paret bör placeras tillsammans.
"Som vanligt måste alla beslut vara välmotiverade och underbyggas av en gedigen utredning," står det i Malmö stads yttrande till JO.
Men i samma skrivelse konstaterar Malmö stad att barnavårdsutredningar för de gifta flickorna inte alltid har hunnit inledas. Anledning: den "extraordinära situationen" under den gångna hösten.
Malmö stad har lex Sarah-anmält sig själv för att alla handläggningsrutiner inte har kunnat följas.
I svaret till JO skriver förvaltningsdirektör Annelie Larsson att Malmö stad kommer att se över sina rutiner i syfte att garantera att en barnavårdsutredning hädanefter alltid inleds.
Malmö stad ska enligt svaret till JO också "kompetensutveckla sin personal i syfte att kunna upptäcka tecken hos den aktuella målgruppen att de far illa i en relation".
Gå till toppen