Skåne

Transperson får 12000 kronor i förlikning – missade sin drömutbildning

Transpersonen ville förverkliga sin dröm att bli brandman, men psykologen ville inte skriva ut det intyg som krävs. Orsaken: Den sökande riskerade att bli mobbad på utbildningen.

2014 sökte en transperson in på brandmansutbildningen i Revinge och besökte en psykolog i Helsingborg för att få det standardintyg som krävs för att bevisa att den sökande är stabil och lämplig för utbildningen.
Efter en timmes möte vägrade psykologen att skriva ut intyget. Motiveringen: transpersonen planerade vid tillfället att genomgå en utredning för könskorrigering till man.
– I dokumentationen vi läst har psykologen spekulerat i att det är ett tufft klimat på brandmansutbildningen och att personen skulle kunna bli mobbad och deprimerad på grund av sin könsidentitet, säger Johanna Ingemarsson, jurist på Malmö mot diskriminering.
– Psykologen hade hört om det hårda klimatet på utbildningen av andra klienter och känt att om kvinnor har det tufft skulle den här personen kunna få det ännu tuffare på grund av sin könsidentitet. Rena spekulationer.
Personen fick inte intyget och kunde inte söka utbildningen.
– Det fanns ingen medicinsk bakgrund till beslutet eftersom personen skulle utredas och inte hade påbörjat någon behandling. Med den motiveringen kan ingen bli brandman – alla riskerar ju att bli mobbade.
Transpersonen vände sig till Diskrimineringsombudsmannen, som hanterade ärendet i 1,5 år och därefter beslutade att lägga ner det.
I oktober tog Malmö mot diskriminering över fallet och nådde nyligen en förlikning med psykiatrimottagningen i Helsingborg. Personen får 12 000 kronor i ersättning.
– Att transpersoner blir diskriminerade och utsatta inom vården och sjukvården är ett förhållande vi märker allt mer idag. Det finns så många berättelser, många blir bara sedda som sin könsidentitet. Den synen kan leda till ohälsa, säger Johanna Ingemarsson.
Gå till toppen