Malmö

Socionomerna: Främst unga rumänskor som är gatuprostituerade

80 procent av de gatuprostituerade som Malmö stads uppsökande socionomer träffade ifjol var rumänskor. Men myndigheterna har svårt att ge gruppen stöd. Nu ska ett akutboende erbjuda dem hjälp.

Två dagar i veckan arbetar socionomerna Sanna Rasmussen och Katarina Kostergard uppsökande mot människor som säljer sex på Agneslundsvägen.Bild: Hussein El-Alawi
Minst två dagar i veckan beger sig Sanna Rasmussen och Katarina Klostergard och deras kollegor ut till Agneslundsvägen.
Här på den 250 meter långa gatan intill S:t Pauli mellersta kyrkogård finns en av Malmös populäraste dansskolor, här gör Malmöbor sina förarprov på Trafikverket. Och här möts prostituerade och bilburna män för sexhandel, något som pågått på gatan och i de intilliggande kvarteren i över 20 år.
– Det brukar börja vid lunchtid. Sen är det trafik fram till sent på kvällen, säger Katarina Klostergard på Mika Malmö, kommunens grupp mot sexhandel.
– Ibland när vi går här som kvinnor kan vi fundera över om vi syns på någon sändare av något slag, för det börjar ofta cirkulera bilar runt oss, säger kollegan Sanna Rasmussen.
Antalet personer som går på gatan har minskat stadigt de senaste tio åren, och gruppen har förändrats. År 2008 var medelåldern 42 år bland de 52 individer som kommunens socionomer fick kontakt med. En majoritet av dem sålde sex för att finansiera sitt narkotikamissbruk.
Förra året mötte socionomerna 42 kvinnor, 34 av dem uppgav sig vara rumänskor. Medelåldern var runt 20 år.
– Det är en språkbarriär för oss, därför försöker vi använda tolk i kontakten. Vi försöker framförallt bygga upp en bra kontakt med personerna, och hjälpa dem utifrån vad de uttrycker att de behöver, säger Sanna Rasmussen.
– De flesta kvinnor är öppna med vad de gör på gatan. De berättar att de kommer från fattiga omständigheter, har familjen kvar i Rumänien. Inte sällan har de barn.
Andra tackar för att socionomerna finns och ber om kondomer för att skydda sig.
Det har funnits tillfällen då Sanna Rasmussen och Katarina Klostergard fattat misstanke om att det finns människor som organiserar kvinnornas verksamhet, och att det förekommer olika grader av tvång.
Det senaste halvåret har Mika Malmö förmedlat minst 10-15 tips om misstankar om att handeln är organiserad till polisen. Men ingen misstänkt har frihetsberövats. Och just nu pågår inga utredningar, enligt en poliskälla.
– Det finns flera eldsjälar och en stor vilja att arbeta med det här inom polisen, men de hade behövt mer resurser, säger Sanna Rasmussen.
I flera år har polisen fått kritik för att de inte prioriterar jakten på sexköpare. De senaste två åren har antalet anmälningar ökat rejält – från bottennoteringen 12 anmälningar år 2011 till 61 ifjol.
Pernilla Nilsson är polisområdeschef i Malmö.
– Vi har ingen specifik avdelning som arbetar mot prostitution utan det ingår i vår linjeverksamhet. Problemet är att arbetet kräver stora polisresurser. Man måste spana länge och sedan sker de flesta brotten bakom stängda dörrar. Och vi har tydliga direktiv om att prioritera brott där vi kan nå framgång.
I princip måste polisen ta sexköparen med byxorna nere för att kunna bevisa brottet. Det hände med en 29-årig Malmöbo i mars ifjol. Han plockade upp en kvinna på Agneslundsvägen och rattade bilen till Johanneslust. Vad han inte visste var att han hade civila spanare efter sig. När de slog till berättade kvinnan att mannen betalat henne 200 kronor för oralsex, medan 29-åringen hävdade att den främmande kvinnan hoppat in i hans bil och att han lät henne få skjuts.
Ett annat problem är fördelningen av ansvaret inom polisen. Misstänks det röra sig om organiserad människohandel är det gränspolisens bord, inte närpolisens. Gränspolisen prioriterar den allra största formen av prostitution i Malmöregionen, internetannonserna.
Enligt Mika Malmös beräkningar annonserade 400 individer på nätet att de sålde sex i Malmöregionen förra året.
Men den främsta lösningen är knappast polisiär, enligt Katarina Klostergard.
– Det handlar ju om efterfrågan. Om det inte fanns personer som var beredda att köpa sex så hade den här marknaden inte funnits, säger hon.
– Man måste också arbeta med attitydfrågor. Inte bara om sexköp, utan också öka kunskapen om sexualitet i stort. Och det gäller att börja i skolan med ungdomarna.
Men det är en långsam process. Kvinnorna som är gatuprostituerade i Malmö finns där idag.
Akutboendet Noomi – som finns på skyddad adress och hjälper kvinnor som utnyttjats i människohandel och prostitution – ska nu även jobba uppsökande mot Agneslundsvägen, för att erbjuda hjälp att ta sig ur prostitutionen.
– Det är oerhört svårt att lämna en sådan situation, särskilt om man inte vet vilken hjälp man kan räkna med, säger Maria.
Maria arbetar på Noomi men vill av säkerhetsskäl inte uppge sitt efternamn. Sedan deras akutboende öppnade förra våren har fem kvinnor och tre barn bott i deras lokaler. De har möjlighet att ta emot fler, men det gäller att myndigheterna är med och betalar för placeringarna.
– Utsatta för människohandel befinner sig i en unik situation som det krävs stora resurser för att hantera. Vi tar ett helhetsgrepp om deras situation. Det handlar om tryggt boende, psykosocialt stöd, kontakter med socialtjänst och migrationsverk, att bistå under rättsprocesser, säger Maria.
– Då kan man inte placera dem ensamma i ett hotellrum, som man tidigare har gjort.

Mika Malmö

Mika Malmö vänder sig till personer som säljer, köper, byter eller konsumerar sexuella tjänster på olika sätt.
I människohandelsärenden kopplas Mika in i ett tidigt skede.
Telefon 020-354040, mejl: mikamalmo@malmo.se
Gå till toppen