Signerat

Ingrid Runsten: Bosnien har rätt. EU är värt att kämpa för.

Medlemskap sökes i attraktiv, om än något tilltufsad, klubb. Med medlemskapet följer lockande förmåner, men också skyldigheter som ovillkorligen måste respekteras.
Glada miner i Bryssel när Bosnien-Hercegovina lämnar in sin ansökan.Bild: Virginia Mayo
Den sökande är Bosnien-Hercegovina, och klubben är EU:
"Vi kan nu lämna in vår ansökan. Det är en stor ära", sade Dragan Covic, ordförande i landets presidentråd, när ansökan lämnades in i Bryssel på måndagsmorgonen.
Covic betonade att hårt arbete ligger bakom och att ännu mer hårt arbete återstår. Bosnien-Hercegovina måste bland annat reformera rättsväsendet innan landet formellt kan bli ett kandidatland. Medlemskapet ligger ett oklart antal år framåt i tiden.
Men tjugo år efter det blodiga Balkankrigets slut väljer nu ytterligare ett land som en gång var en del av Jugoslavien att ta steget mot EU. Slovenien och Kroatien är redan medlemmar. Serbien och Montenegro förhandlar officiellt om medlemskap. Makedonien är ett kandidatland och även Kosovo närmar sig EU.
Bland kandidatländerna finns sedan mycket länge Turkiet och alldeles nyligen tillkom Albanien.
Utvidgningenav EU österut var en konsekvens av Murens fall. Det var ett projekt som präglades av optimism och av EU-tanken att samarbete – ekonomiskt och politiskt och med gemensamma institutioner – är bästa garanten för att säkra demokrati och fred i Europa.
Och EU har varit framgångsrikt. Men 2016 är ett skakigt år, unionen är långt ifrån i bästa form: Fortfarande påverkad av finanskrisen, hittills oförmögen att gemensamt hantera flyktingkrisen och med nya gränser där det skulle vara gränslöst. Samt ställd inför Storbritanniens, ett av de tyngsta medlemsländernas, folkomröstning om själva medlemskapet i EU.
Dessutom lever flera medlemsländer inte upp till EU:s krav:
Det gäller Ungern och Polen där det tummas på grundläggande demokratiska principer. Det gäller även Bulgarien och Rumänien där romer diskrimineras.
Men EU ska inte vara en union för enbart goda tider. EU är en del av lösningen på Europas problem också i framtiden. Och EU väcker förhoppning hos miljoner människor i de länder som knackar på dörren.
Det är förhoppningar av olika slag. Företag vill nå bättre exportvillkor och människor vill förbättra sin ekonomiska standard. Unga vill kunna arbeta, resa och studera i hela Europa. Människor vill få rätt att vara som de är och älska vem de vill. Kombinationen ekonomisk utveckling och ökad individuell frihet är EU:s framgångsrecept.
EU måste hålla dörren öppen för nya medlemmar. Men ställa krav – medlemsländer ska leva upp till demokratiska principer och respektera mänskliga rättigheter fullt ut. EU bygger på kompromisser och mycket går att kompromissa kring – men inte det.
Gå till toppen