Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: "Studieavgifter inom högre utbildning skadar Sverige"

Genom att införa en avgift på högre utbildning sätts ett ekonomiskt pris på människors frihet och deras förmåga att påverka demokratin som jämlika medborgare.
Det skriver tre företrädare för Lunds socialdemokratiska studentklubb.

Rektorsuppvaktning vid Lunds universitet. Att Sveriges studenter inte skulle ta sina studier på allvar är en ogrundad, studentfientlig myt, skriver tre företrädare för Lunds socialdemokratiska studentklubb.Bild: Sandra Henningsson
Den borgerliga studentföreningen Ateneum skriver om Sveriges universitet och hur de bör reformeras för att bli bättre och mer konkurrenskraftiga (Aktuella frågor 10/2). Skribenterna anser att svenska studenter inte tar sina studier på allvar, att deras ambitionsnivå är låg och att universiteten godkänner studenter utan krav på anständig motprestation. För att råda bot på problemen vill Ateneum införa terminsavgift för att gå på universitetet och högskola, uppvärdera humaniora och förändra finansieringssystemet för högre utbildningar.
Att Sveriges studenter inte skulle ta sina studier på allvar är en ogrundad, studentfientlig myt. Det är tydligt i bland annat en rapport från Uppsala studentkår 2014 som visar att var tredje student upplever ohälsosamma nivåer av stress i förhållande till sina studier.
Det är oroväckande att representanter för den svenska högern försöker normalisera att de som vill studera på högre nivå ska betala för det. Om studieavgifter blir verklighet, blir också den högre utbildningen än mer av ett privilegium. Det bidrar inte bara till orättvisor utan försämrar också för en arbetsmarknad som har allt större behov av en högt kvalificerad arbetskraft.
Kunskap är makt och därför måste alla människor ha rätt till samhällets samlade kunskap. Det är samhällets uppgift att se till att kunskap förmedlas jämlikt och rättvist. Genom att tillhandahålla kunskap bidrar högre utbildning till en bättre demokrati som inte enbart handlar om att gå och rösta vart fjärde år, utan också om hur makten fördelas.
Genom att införa en avgift på högre utbildning sätts ett ekonomiskt pris på människors frihet och deras förmåga att påverka demokratin som jämlika medborgare.
Lunds socialdemokratiska studentklubb, LSSK, anser liksom studentföreningen Ateneum att Sveriges universitet har stora brister när det gäller hur humaniora och samhällsvetenskap värderas.
Det socialdemokratiska studentförbundet har återkommande uppmanat regeringen och det socialdemokratiska partiet att undersöka och därefter på bästa sätt reformera systemet för resurstilldelning till högre utbildningar. Allt för att utvidga demokratin och alla ämnens värde.
Humanioras resurser begränsas när universiteten styrs efter marknadsprinciper, utsätts för externa parters – till exempel företags och organisationers – krav för att få resurser, och prioriterar yrkesutbildningar, och inte bildningsideal. Lunds socialdemokratiska studentklubb förordar istället, liksom de flesta studentkårer i Sverige, att humanioras position uppvärderas genom en bättre resursfördelning.
Det socialdemokratiska studentförbundet har aldrig sett den högre utbildningens roll i samhället som begränsad till en fråga om ekonomi och arbetsmarknad.
Utbildning är att tillhandahålla verktyg för att människor ska kunna genomföra ett jobb, medan bildning handlar om utvecklingen av människors potential.
Den högre utbildningen måste inkludera fler perspektiv än att bara yrkesutbilda människor.
En demokrati bör sträva efter bildade medborgare med förmåga att bidra till samhället. Demokrati är inget statiskt fenomen, utan något som ständigt måste vitaliseras. På så sätt byggs ett mer jämlikt och tolerant samhälle med fria människor.
Humanioras roll på universiteten och högskolorna måste stärkas. Men att likt Ateneum och dess skuggbroder, Moderata studentförbundet, efterfråga en studieavgift är att hindra medborgarnas frihet, utvecklingen av ett än mer demokratiskt samhälle och en jämlikare, rättvisare värld.
Gustav Ekström, ordförande i Lunds socialdemokratiska studentklubb
Sebastian Qvist, styrelseledamot i Lunds socialdemokratiska studentklubb
Martin Hansen, styrelseledamot i Lunds socialdemokratiska studentklubb

LSSK

Lunds socialdemokratiska studentklubb, LSSK, är en av tre socialdemokratiska studentklubbar som grundade Socialdemokratiska studentförbundet 1990. Med rötter tillbaka till sena 1800-talet har föreningen funnits i nuvarande form sedan 1934. Tidigare medlemmar är bland andra f d statsminister Ingvar Carlsson, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och ordföranden i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd Anna-Lena Hogerud.
Gå till toppen