Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Skåne

Skåne kan bli del av ny storregion

En ny sydsvensk storregion är ett av förslagen statliga Indelningskommittén väntas presentera inom kort. I Skåne är regionrådet Henrik Fritzon (S) positiv till upplägget ”om det finns bred folklig uppslutning och bred politisk enighet”.

De förslagen väntas ingå när den statliga Indelningskommittén inom kort presenterar ett första faktaunderlag för en ny svensk regionindelning.
– Vi har gjort en grov kartskiss. Men vi ritar och raderar fortfarande. När vi flyttar en kartbit så påverkar vi en annan bit, säger Johan Krabb, huvudsekreterare i kommittén.
För tio år sedan misslyckades regeringen Reinfeldt med att vinna stöd för en ny uppdelning av Sverige i sex storregioner.
Nu gör Stefan Löfvens rödgröna regering ett nytt försök. Och det är Indelningskommittén som ska föreslå hur Sverige bör styckas i sex–nio regioner.
Så här kan det nya Sverige komma att formas:
• Skåne och Blekinge kan bli en ny sydlig region.
• Halland, som vägrar gå samman med andra landsting, blir en egen region.
• Östergötland går samman med tre småländska landsting i Östra Götaland.
• Västra Götaland kvarstår som egen region, möjligen ihop med Värmland.
• Stockholms län växer ihop med Södermanland och Gotland.
• Region Svealand bildas av Uppsala län, Gävleborg, Västmanland, Örebro län och Dalarna – möjligen också Värmland.
• Region Norrland skapas av Sveriges fyra nordligaste landsting.
Det nya Sverige bygger på att varje region får tillräcklig folkmängd och skattekraft.
Varje region ska ha eget regionsjukhus, egen universitetsmiljö och egen arbetsmarknad. Helst även en egen regional identitet.
– Skåne, Västra Götaland och Stockholm har idag alla de förmågor en region bör ha. Men vi utesluter inte att också de regionerna blir större, säger Johan Krabb.
Skåne är sedan länge en egen region och ett eget län sedan tre landsting och två län slagits ihop. Nu kan regionen växa genom att Blekinge tillkommer.
– Det är helt klart ett alternativ. Det finns ju redan ett nära samarbete mellan Skåne och Blekinge, säger Johan Krabb.
I Skåne är regionrådet Henrik Fritzon (S) för en storregion ”om det finns bred folklig uppslutning och bred politisk enighet”.
Den enigheten kan dock bli svår att uppnå eftersom allianspartierna i Skåne är skeptiska till att ändra dagens regiongränser.
Blekingepolitikerna är för sin del helt inställda på en kommande regionförstoring.
Norrland är enigheten stor kring en storregion. Det råder dock oenighet om huvudstaden heter Umeå, Sundsvall eller Luleå.
I Småland uttalas tveksamhet i både Kronobergs och Jönköpings län inför en östgötsk storregion.
I Bergslagen finns betänkligheter över att avstånden kan bli stora till residensstad och sjukvård.
– I de allra flesta län finns det stöd för en regionreform, men önskemålen matchar inte helt, säger Johan Krabb, som ser de tänkta förändringarna som en demokratireform som avskaffar ”indirekt styrda funktioner”.
Han ser Södra sjukvårdsregionen som ett bra exempel. Idag styrs det samarbetet från Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland av politiker som bara är indirekt folkvalda.
– Om man sitter i Karlshamn och är missnöjd med regionsjukvården, vilka politiker ska man då rösta bort? De ansvariga är kanske skåningar som blekingar inte kan rösta bort, säger Johan Krabb.
Om den tänkta regionreformen blir av är det tänkt att Södra sjukvårdsregionen skrotas till förmån för en ny sydsvensk region.

Skåne+Blekinge=Sant?

Den borgerliga regeringen skrotade 2008 det regionförslag presenterats av den statliga Ansvarskommittén.
Den rödgröna regeringen uppdrog i fjol till Indelningskommittén att ta fram ett nytt regionförslag.
Kommittén leds av förre migrationsministern Barbro Holmberg (S) och förre EU-politikern Kent Johansson (C).
Den 29 februari får regeringen en första lägesrapport.
Den 9 mars presenteras en ny Sverigekarta med nya storregioner.
I augusti 2017 läggs ett slutförslag med sikte på en ny regionuppdelning 2019-23.
Gå till toppen