Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Utsläppen i Malmö ökar

Koldioxidutsläppen i Malmö ökar, trots att de ska ha minskat med 40 procent om bara fyra år. Det visar kommunens senaste miljöredovisning.

– Om vi ska vara krassa så har vi inte gjort tillräckligt. Vi måste göra mer och vi måste göra det fortare, konstaterar Kerstin Åkerwall, Malmö stads miljödirektör.
Malmö stad har två övergripande klimatmål: år 2020 ska stadens utsläpp ha minskat med 40 procent och till 2030 ska hela Malmö försörjas av förnyelsebar energi. I nuvarande takt kommer man att uppnå det första målet först 2029. Och idag uppskattar man att drygt en femtedel av stadens energi kommer från förnyelsebara energikällor.
– Det är byråkratiskt snårigt att etablera nya vindkraftverk. Man vill skydda kulturmiljöer och folk överklagar besluten om de bor i närheten. Men vi tittar på att starta vindkraftverk nere i hamnen.
Utsläppen minskar per Malmöbo, men på grund av befolkningsökningen så ökar de totala utsläppen. Kerstin Åkerwall ser ändå inte befolkningsökningen som det största problemet.
– Det finns plats. Men vi måste få dessa människor att resa kollektivt och se till att de bor i klimatsmarta bostäder, säger hon.
Att göra äldre bostäder mer energieffektiva är en av de största utmaningarna.
– Vi har till exempel miljonprogrammen som behöver renoveras. Samtidigt kan vi inte renovera "för mycket", för då har folk inte råd att bo kvar.
Men ljuspunkter finns.
– Malmöexpressen har blivit en stor framgång, både sett till förbättring av luftkvalitet och hur många som reser.
Vad händer härnäst i miljöarbetet?
– Vi fortsätter vårt arbete tillsammans med andra förvaltningar och bolag.

Miljöredovisning 2015

Koldioxidutsläpp (ton/år)
1990: 1455. 2000: 1319. 2014: 1605.
Energianvändning (GWh/år)
1990: 6992. 2000: 6737. 2013: 7259.
Restavfall (ton/år)
1990: Saknas. 2000: 69197. 2014: 70541.
Gå till toppen