Aktuella frågor

Debattinlägg: "Vi efterlyser fler män som vill ta ansvar i Malmö. Utbyten av erfarenheter berikar ofta alla parter."

Vi är väl medvetna om att många män har fullt upp. Konkurrensen om tid och engagemang är tuff. Men en timme per vecka kan räcka för att göra skillnad för en pojke eller ung man. Därför har vi dragit igång satsningen #MänförMalmö.Det skriver tio medlemmar i föreningen Drivkraft Malmö.

Var och en kan hitta sitt sätt att vara en förebild. För några månader sedan valde Zlatan Ibrahimovic att hjälpa Drivkraft Malmö. En specialdesignad t-shirt bidrog med ett finansiellt tillskott och internationell uppmärksamhet, skriver artikelförfattarna.Bild: Björn Lindgren 2015
I Sverige finns nu 12 000 fler män än kvinnor. Även om siffran inte verkar så dramatisk visar forskning att en sådan obalans kan leda till stora samhällsproblem. Fler pojkar och unga män presterar inte tillräckligt bra i skolan. Konsekvensen blir att en allt större grupp män riskerar någon form av utanförskap.
Även om det finns fler män än någonsin saknar många pojkar och unga män manliga förebilder i vardagen. Engagerade män är en bristvara – framför allt utanför idrotten. Att det är så är uppenbart för oss som är aktiva i nätverket Drivkraft Malmö, en mentors- och fadderverksamhet som vänder sig till elever och deras familjer i årskurserna 6-9.
Vår vision är att skapa en bättre framtid för både enskilda elever och Malmös invånare. Vi vill inspirera till förbättrade möjligheter till studier och yrkesval, bidra till en meningsfull fritid och fånga upp elever som på olika sätt behöver stöd. Vi tror att vi alla har nytta av att träffa nya människor och lära av varandra. Utbyten av erfarenheter berikar ofta alla parter.
Drivkraft Malmö är en ideell förening och drivs av cirka 150 personer, varav 45 män, som ställer upp som faddrar, mentorer och läxhjälpare. Föreningen startades för fem år sedan och finansieras genom sponsorer, främst från näringslivet, och genom bidrag från Malmö stad.
Idag finns Drivkraft Malmö på 14 skolor med mentorskapsprogram, läxhjälp och annan stödverksamhet. Gång på gång möter vi pojkar som saknar en vuxen kompis, en bror eller far – en förebild i vardagen.
#MänförMalmö är en satsning av Drivkraft Malmö för att engagera framför allt fler män som faddrar och mentorer i vår verksamhet.
Många av de pojkar vi möter ute på skolorna tar inte sina studier på allvar och ofta har de en bild av att det inte lönar sig att anstränga sig. Men vi har också sett pojkars potential, något som vi av erfarenhet vet kan förlösas genom att de får en mentor eller fadder att prata med.
Vi är väl medvetna om att många män har fullt upp. Konkurrensen om tid och engagemang är tuff. Men en timme per vecka kan räcka för att göra skillnad för en pojke eller ung man.
Var och en kan hitta sitt sätt att vara en förebild. För några månader sedan valde Zlatan Ibrahimovic att hjälpa Drivkraft Malmö. En specialdesignad t-shirt i begränsad upplaga bidrog med ett stort finansiellt tillskott och internationell uppmärksamhet. Det gjorde i sin tur att vi har kunnat engagera fler förebilder till barn och unga som behöver det. Men tyvärr inte så många som behövs.
Nu efterlyser vi fler män som vill ta ansvar i Malmö.
Förändringar i befolkningsfördelning, storlek och sammansättning är en av framtidens viktigaste utmaningar. Hur ska de hanteras på ett sätt som garanterar både flickor och pojkar en ljus framtid? Det kräver tid, resurser och engagemang från alla. Alla goda krafter måste mobiliseras. Vi är övertygade om att manliga förebilder är extremt viktiga framöver.
Abdullah Ali
Ronny Andersson
Sam Aston
Joakim Gyllin
Alf Merlöv
Neil Reddin
Joachim Samuelsson
Hans Troiza
Marc Tullgren
Magnus Westring
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen