Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Stopp för vatten från industri

Lomma Hårdkrom AB bör inte få släppa ut processvatten i dagvattennätet och Höje å.
Det beskedet ger Lomma kommun till länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation.
Samtidigt kan

Lomma Hårdkrom AB ligger på Kastanjevägen i Lomma och arbetar med hårdförkromning och tillhörande ytbehandling av tunga maskindelar. Företaget använder det giftiga, frätande och miljöfarliga ämnet kromtrioxid, som löses i vatten och då bildar kromsyra. Om kromsyra kommer ut i mark eller avloppssystem finns risk för allvarliga skador på miljön, djurlivet och vattendrag.
Kromhanteringen har fått länsstyrelsen att klassificera företaget som en "Sevesoanläggning", med den högsta kravnivån när det gäller försiktighetsåtgärder för att skydda omgivningen. Klassificeringen har sin bakgrund i lagstiftning efter direktiv från EU, som en följd av Sevesokatastrofen i Italien.
Mark- och miljööverdomstolen, som bara prövar ärenden av principiell karaktär, har nyligen meddelat prövningstillstånd i ett ärende som rör bedömningen av hur farlig företagets kromhantering egentligen är.
– Vi ska inte vara Sevesoklassade, anser företagets vd, Guttorm A Olsen, vars far 1992 tog över företaget som startades i Lomma 1948.
Handläggare på länsstyrelsen är beredda på att en ny kemikalielagstiftning kan leda till det, eller åtminstone innebära sänkta krav på företaget.
Samtidigt går en annan process mot sitt slut.
För över två år sedan ansökte Lomma Hårdkrom om ändring av företagets villkor, för att som tidigare, få släppa ut renat processvatten efter analys i kommunens dagvattenledning. Diskussionen om farlighetsklassningen, samt avsaknad av aktuella provresultat är två faktorer som försenat.
I april kan saken avgöras, tror miljöprövningsdelegationens ordförande Ann Westerdahl:
– Lomma Hårdkrom får bemöta yttranden från kommunen och länsstyrelsen. Efter det kan miljöprövningsdelegationen besluta om vi går med på en villkorsändring eller inte, säger hon.
Lomma kommuns miljöenhet och kommunens VA-enhet säger nej. Miljöenheten anser att processvattnet trots rening fortfarande innehåller krom i halter som inte bör tillföras dagvattennätet eller Höje å. Miljö- och byggnadsnämnden skriver under på att dagvattennätet varken är till för, eller dimensionerat för bidrag i form av processvatten från industrier.
Lomma Hårdkroms ståndpunkt är att det belastar miljön mer med avgaser och buller att transportera iväg processavloppsvattnet till Sysav. Företaget anser att miljöeffekten av ytterligare rening är "försumbar". Planen är att lagra renat processvatten i väntan på analyssvar och att släppa ut det när besked kommit att värdena ligger under den gräns som företaget föreslagit.
Vad betyder det för Lomma Hårdkrom om ni inte får tillståndet?
– Det är ren galenskap att skicka iväg rent vatten som man i princip kan dricka, säger företagets vd Guttorm A Olsen.
Hur påverkar det företagets framtid?
– Det påverkar oss ekonomiskt. Det kostar oss en massa pengar att hälla vatten på en lastbil och köra det till Malmö, säger Guttorm A Olsen, som har betydligt färre anställda idag än för några år sedan.
Ilpo Borg är en av miljöhandläggarna på länsstyrelsen med ansvar för tillsynen av Lomma Hårdkrom. Han efterlyser färska protokoll som ger besked om halterna av bland annat krom i processvattnet och säger så här om företagets önskan om villkorsändring:
– Vi vill inte ha ut vattnet på det här sättet. Det strider mot dagens miljötänk. Det är rent, men det är liksom inte hallonsaft, säger Ilpo Borg.

Det hände efter fynd

Sommaren 2012 konstaterades höga halter av krom och sexvärt krom (cancerframkallande ämne) i jorden och i grundvattnet på mellan två och fyra meters djup på Lomma Hårdkroms område.
Företaget och länsstyrelsen enades om fortsatta provtagningar för att undersöka en eventuell spridning. Borrningar till 10-20 meters djup visade ingen spridning i grundvattnet längre ner. Företaget har nyligen överklagat nästa steg, en horisontell spridningskontroll som innebär provtagning utanför det egna området. Sannolikhet för utsläpp från andra källor i industriområdet är ett av flera motiv.
Gå till toppen