Malmö

Skamvrå bort efter anmälan om kränkt barn

Skamvrån i den kommunala lågstadieskolan kallades "cool down corner".
Den avslöjades av en arg mamma.

Mamman till en lågstadieflicka på kommunala Malmö International School har gjort en anmälan till Skolinspektionen. Mamman anmäler att flickan utsatts för kränkande behandling. "Du är väl ingen bäbis heller som behöver mamma hela tiden," uppges en anställd ha sagt när hon slet och släpade flickan.
Skolinspektionen kritiserar att det tog fyra månader innan den uppgivna kränkningen anmäldes till rektor. Malmö stad måste agera så att anmälningsskyldighet av kränkande behandling snabbas på.
Utbildningschef Henric Kahlmeter säger att skamvrår inte är tillåtna i svenska skolor.Bild: Håkan Röjder
Men i sin anmälan till Skolinspektionen beskriver mamman också flickans klassrum.
"I skolan används en smiley-tavla där barnens namn sätts upp vid en grön, orange eller röd gubbe beroende på hur de har uppfört sig. ///. Vidare har skolan en cool down corner, dit barn skickas när de betett sig dåligt", skriver mamman.
Eftersom mamman inte skriver om dottern har satts i "cool down corner", har Skolinspektionen inte prövat lagligheten i vad som framstår som en skamvrå. Men i myndighetens beslut framhålls "vikten av att skolan arbetar i enlighet med skolans värdegrund och skollagens regleringar om disciplinära åtgärder."
Utbildningschef Henric Kahlmeter sitter i grundskoleförvaltningens ledning. Han fick kännedom om lågstadieklassrummets "cool down corner" och smileys i anmälan till Skolinspektionen.
– Båda de här företeelserna fanns i klassrummet. De var ganska anglosaxiska till sin utformning. Mamman hade rätt i sin beskrivning av det yttre, säger Henric Kahlmeter.
– När rektor hade sett detta och vi såg mammans invändningar var det ganska uppenbart för oss att det här inte var rätt sätt att arbeta pedagogiskt.
Får man ha skamvrå i svenska skolor?
– Nej, absolut inte. Men det här var inte tänkt som en skamvrå. Det var tänkt som en lugnare del av klassrummet. Men för en yttre betraktare kunde det uppfattas som en skamvrå, säger Henric Kahlmeter.
Både skamvrån och smileybetygen tog snabbt ner efter mammans anmälan.

Disciplinära åtgärder

Skollagen reglerar vilka disciplinära åtgärder som är tillåtna i svenska skolor. Åtgärderna får aldrig vara en bestraffning mot elever.
Bland åtgärder som regleras i skollagen finns omhändertagande av föremål, kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig placering på annan skola och olika slags avstängning.
Gå till toppen