Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Inkapslad järnväg kan bli verklighet i centrala Lund

Järnvägen i centrala Lund kan komma att kapslas in i ett tunnelliknande skydd för att minska buller och stoftspridning från tågtrafiken. På onsdag ska politikerna i kommunstyrelsen diskutera idén.

Armaturkurvan strax söder om Lund C.Bild: Henrik Rosenqvist
Det var i augusti förra året som Christer Wallin (M) i en motion förde fram förslaget att bygga en tunnel kring järnvägen, från Trollebergsviadukten, söderut genom kurvan förbi armaturfabriken och till åtminstone bron över Svanegatan. Järnvägsspåren går här nära bostäder och syftet med tunneln är att minska buller och stoftspridning.
Nu ser det ut som att kommunen kommer att ställa sig bakom en utredning om ett sådant skydd. Miljönämnden, tekniska nämnden och byggnadsnämnden är alla positiva till att utreda förslaget. Även den centrala förvaltningsenheten, kommunkontoret, gillar idén och tycker att kommunfullmäktige ska ta beslut om en sådan utredning.
– Det är trevligt att motionen får ett så positivt bemötande. Jag är glad för att den föll i god jord, eftersom det är en viktig fråga för miljön runt omkring järnvägen, framför allt för dem som bor väldigt nära vid armaturkurvan, säger Christer Wallin.
2008 genomförde miljöförvaltningen en mätning av luftföroreningar invid järnvägen nära Högevallsbadet. Mätningarna visade att partikelhalterna låg på ungefär hälften av den gällande miljökvalitetsnormen. Men eftersom tågtrafiken har ökat sedan dess kan man anta att även partikelhalten är högre idag.
– I framtiden kommer man säkert att överskrida de värdena, eftersom trafiken ökar så mycket. Det spås ju en kraftfull ökning av både gods- och persontrafik även fortsättningsvis, säger Christer Wallin.
Om utredningen skulle komma fram till att man behöver bygga ett skydd så är dock kommunen noga med att påpeka att det i så fall är Trafikverket som ska bekosta det, eftersom Trafikverket enligt miljöbalken ansvarar för att åtgärda störningar från järnvägstrafik.
På onsdag ska kommunstyrelsen diskutera frågan. Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet om utredningen ska dras igång.
Gå till toppen