Inpå livet

"Krävs inte många timmars elavbrott för att folk ska bli desperata"

Vad tänker du när du hör ordet systemkollaps? Så här svarade prästen, dataexperten, science fiction-fantasten och hemvärnssoldaten.

Karin Waller, Science fiction-bokhandeln i Malmö.Bild: Julia Lindemalm

"Jag tänker på 'Mad Max: Fury Road', där de försöker fly från kollapsen"

Karin Waller, Science fiction-bokhandeln i Malmö: "Jag tänker på romaner och filmer som utspelar sig efter kollapsen, där världen ödelagts av miljöförstöring, krig och girighet, zombier eller pandemier. Där världen ser ut ungefär som Syrien i dag. Dystopier där det påstådda hotet om kollaps lett till fascistiska diktaturer som delar upp människor beroende på var de är födda. Jag tänker på 'Mad Max: Fury Road', där de försöker fly från kollapsen till 'the green place' bara för att upptäcka att denna förstörts av miljökatastrof – men där de skapar en ny green place enligt principen allt åt alla. I vår värld finns platsen kvar, och vi skulle kunna ta vara på den, istället för att resa murar och låta kollapsen hända någon annanstans."
Läs mer:David Jonstad menar att kollapsen redan är här.
Kristina Allder, utbildningsansvarig för datavetenskap vid Malmö högskola.Bild: Julia Lindemalm

"Hos gemene man finns en stor tilltro till att alla tekniska system bara ska fungera"

Kristina Allder, utbildningsansvarig för datavetenskap vid Malmö högskola: "Kollaps låter som att ingenting fungerar överhuvudtaget. Men det händer ju att delar av exempelvis datasystem strular; när kassorna i matbutiken slutar fungera, eller när tågpersonalen meddelar att datorn måste startas om innan tåget kan köra vidare. Då blir det kännbart hur beroende vi är av tekniken och hur sårbara vi också är. Hos gemene man finns en stor tilltro till att alla tekniska system bara ska fungera. De som arbetar med detta vet hur komplext det är och hur mycket som kan gå fel. Själv skulle jag gärna se att programmering blev ett skolämne för att ge större förståelse för hur saker hänger ihop."
Anders Ekhem, kyrkoherde i Malmö.Bild: Julia Lindemalm

"Man ska fundera lite innan man hoppar upp på systemkollapshästen"

Anders Ekhem, kyrkoherde i Malmö: "Ja, vad menar vi egentligen, med själva ordet? Jag tror att man ska fundera lite innan man hoppar upp på systemkollapshästen och låter den rida iväg med oss. Då riskerar rädslan slå till, och gör att vi både bildligt och bokstavligt talat sätter upp gränser. När vårt samhälle står inför utmaningar måste vi slå vakt om våra grundläggande värderingar kring demokratins mångfald och mänskliga rättigheter. Goda krafter måste samverka för att vi inte ska tappa detta synsätt. Och där de samhälleliga institutionerna och det politiska systemet inte räcker till måste fler träda in – som det civila samhället och de religiösa rörelserna."
Elisabeth Hagman, hemvärnssoldat.Bild: Julia Lindemalm

"Det krävs nog inte många timmars elavbrott för att folk ska bli desperata"

Elisabeth Hagman, hemvärnssoldat: "Ordet har varit aktuellt i samband med flyktingmottagningen, men själv tänker jag snarare på andra utmaningar samhället kan stå inför, som när infrastrukturen slutar fungera. I mitt civila arbete inom sjukvården märker jag hur sårbart det är; om journalsystemet ligger nere står allt still och patienterna måste vänta på operationer. Förr hade vi ett utvecklat civilförsvar som var förberett inför kriser, men det har avvecklats med åren. Därför är vi dåligt förberedda på många håll. Det krävs nog inte många timmars elavbrott för att folk ska bli desperata. Själv har jag beredskapen i bakhuvudet. Jag är kanske inget perfekt föredöme, men vi har åtminstone stormkök och ett litet förråd av mat hemma."
Gå till toppen