Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Malmö stad går en halv miljard plus

Malmö stad vände underskottet från 2014 till en halv miljard kronor plus ifjol.
Men resultatet för 2015 får kritik från både höger och vänster.
”Alla småbarnsföräldrar märker hur det sparas in på förskolan”, säger Vänsterpartiets Hanna Thomé.

Bild: Jenny Leyman 2014
Malmö stad går med 563 miljoner kronor plus och gör därmed sitt bästa ekonomiska resultat sedan 2009.
En kommun som går minus har tre år på sig att betala tillbaka underskottet. Men Malmö stad kan redan efter ett år lösa minusposten från år 2014 på 193 miljoner kronor, plus spara inför bistrare tider.
Men en titt i den 99-sidiga årsredovisningen visar att drygt 500 av de 563 miljoner pluskronorna är tillfälliga intäkter, exempelvis från markförsäljning vid Malmö live och återbetalning av försäkringspremier. 97 miljoner kronor är en sista utbetalning från försäkringsbolaget AFA, som betalat Malmö stad i omgångar.
– Tittar vi historiskt så har vi haft ett snittresultat på ett par hundra miljoner plus, ofta på grund av tillfälliga intäkter, säger kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).
– Med det här resultatet har vi bättre förutsättningar att utveckla verksamheten.
Hon lyfter fram flera positiva trender. Ungdomsarbetslösheten minskar sakta, bostadsbyggandet ökar och fler skolplatser skapas.
Och de flesta förvaltningar följer de budgetramar som de tilldelats.
Vad som sticker ut är fyra av de fem stadsområdena går back, återigen.
Delvis beror det på att kostnaderna för hemlösheten och ekonomiskt bistånd ökar.
Men Stjernfeldt Jammeh pekar ut äldreomsorgen som främsta orsak – och hänvisar till en pågående genomlysning.
– Vi måste se till att vi har rätt verksamheter och tillhandahåller likadan välfärd i alla stadsområden.
– Vi har exempelvis en väldigt hög andel som har hemtjänst i Malmö jämfört med andra kommuner.
Oppositionsrådet Torbjörn Tegnhammar (M) instämmer i att genomlysningen behövs. Däremot är han betydligt dystrare inför framtiden.
– Det är viktigt att den politiska ledningen skickar tydliga signaler till förvaltningarna om att det positiva resultatet är av tillfällig natur.
– Jag ser framför mig ordentliga kostnadsökningar för socialbidrag och hemlöshet.
Torbjörn Tegnhammar beskriver Malmö som ett ekonomiskt sänke för hela landet som konkurrerar om att ha Sveriges högsta arbetslöshet och som är helt beroende av det kommunala utjämningssystemet för att överleva.
– Och tyvärr syns inga tecken på att utvecklingen är på väg att vända.
Av Malmös intäkter på 20,6 miljarder ifjol var knappt 20 procent utjämningsbidrag från staten. Tegnhammar menar att andra kommuner därmed får vara med och betala för Malmös problem.
Katrin Stjernfeldt Jammeh går i kraftigt i polemik med det resonemanget.
– Det finns en bred politisk samsyn om att vi ska ha ett utjämningssystem. Har man som Malmö en extremt ung befolkning innebär det per automatik att barn som inte är i försörjningsbar ålder inte bidrar till skattekraften.
– Och vi får samtidigt stora kostnader för förskola och skola. Sådana parametrar tar utjämningssystemet hänsyn till.
Katrin Stjernfeldt Jammeh menar även att Malmö har väldigt många företag som försörjer kranskommunerna med arbetstillfällen, och att staden föder kranskommunerna med service och verksamhet.
– Gatorna befolkas till stor del av folk som inte betalar skatt i Malmö.
Men Malmö stads resultat får inte bara kritik från höger. Även den tidigare samarbetspartnern Vänsterpartiet avger ett beskt omdöme om hur pengarna används.
– Det är ett bra ekonomiskt resultat, samtidigt som det går det dåligt för välfärden, säger Hanna Thomé, tidigare kommunalråd.
Fram till ifjol satt Vänsterpartiet i kommunledningen, men hoppade av under budgetförhandlingarna.
Hanna Thomé tar upp förskoleförvaltningen som ett exempel på en post där man visar upp positivt ekonomiskt resultat på bekostnad av verksamheten.
– Förra året tog man in 400 barn extra på 200 platser. Man lägger inte till fler resurser utan överinskriver. Det här känner alla föräldrar i Malmö till.
– Samtidigt så utreder man på varför äldreomsorgen kostar så mycket pengar i Malmö, men man pratar inget som kvalité. Vi vet att sjukskrivningarna ökar i äldreomsorgen.
Flyktingmottagandet då?
Det ledde till merkostnader på 130 miljoner kronor för kommunen ifjol – motsvarande 0.6 procent av årsbudgeten.
Gå till toppen