Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Vellinge

Experter sågar påtvingad affär

”Det är fult av kommunen” säger sakkunnig om Vellinges sätt att tvinga husägare att avstå tomtmark mot godkänt bygglov.

Sydsvenskan berättade på måndagen om hur småhusägare i främst Höllviken av Vellinge kommun tvingats avstå tomtmark utan ersättning. De har också tvingats att betala lantmäteriavgifter på 15 000–30 000 kronor för överföringen av marken. Den som nekade hotades med uteblivet bygglov.
Läs också Vellinge kommun krävde gratis mark i utbyte mot bygglov
Enligt specialistlantmätaren Eric Norén är kommunens sätt att agera juridiskt mycket tveksamt. I måndagens artikel sade han att marköverlåtelserna sker i onödan och att kommunen borde betala om de ändå ska genomföras.
Läs också "Ägaren är skyldig att avstå mark"
Flera sakkunniga personer ger nu Eric Norén rätt.
En av dem är Peter Ekbäck, lektor vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm med fastighetsrätt som specialitet.
– Det här är fel på alla punkter. Det är fult av kommunen att använda sig av den här strategin.
En avgörande juridisk faktor är att det råder så kallat enskilt huvudmannaskap i de berörda områdena i Höllviken. Det betyder att enskilda vägföreningar och samfälligheter – inte kommunen som i många andra områden – sköter vägar och gemensamma ytor.
– Enskilt huvudmannaskap ger inte något stöd för Vellinge kommuns sätt att agera, säger Peter Ekbäck.
Vellinge kommun motiverar sina krav med att fastigheterna enligt plan- och bygglagen måste stämma överens med detaljplanen. Markregleringarna är enligt kommunen justeringar som är nödvändiga för att kunna ge bygglov.
Peter Ekbäck håller inte med.
– I fall med enskilt huvudmannaskap tolkas rättspraxis inte så. Jag tror inte det skulle hålla i domstol att villkora ett bygglov med att fastigheten inte stämmer med detaljplanen.
Med andra ord har kommunen ingen ovillkorlig rätt att lösa in tomtmark om enskilt huvudmannaskap gäller och skötseln av allmänna ytor i ett område sköts av vägföreningar.
– Man undrar varför kommunen alls genomför detta. Jag ser ingen nytta när enskilda vägföreningar ansvarar för skötseln, säger Peter Ekbäck och fortsätter:
– Förrättningskostanden är också udda. I normalt sett är det den som förvärvar marken som betalar.
I de aktuella fallen är det alltså kommunen som velat förvärva mark.
Han råder fastighetsägare att stå på sig.
– Man kan vägra skriva på avtalet om att avstå marken. Sök bygglov och överklaga sedan avslagsbeslutet. Får man sedan en dom där kommunens avslag underkänns står sig den kommunala strategin slätt, säger Peter Ekbäck.
Jori Munukka, professor i civilrätt med inriktning mot fastighetsrätt på Stockholms universitet:
– Man får inte ställa villkor för bygglov som inte har stöd i lagen och är bygglovsmässigt motiverade. Giltiga skäl är sådant som har med själva byggandet på platsen att göra. Ogiltiga villkor blir en form av utpressning.
Om kommunen tar över mark borde man, enligt Jori Munukka, köpa den och betala Lantmäteriets förrättningskostnad
–  Det brukliga är att köparen betalar, säger Jori Munukka.
Han menar att drabbade fastighetsägare borde undersöka möjligheterna att gå till domstol.
– Mitt råd är att de skaffar sig ett juridiskt ombud. Ett sätt är att anmäla till Justitieombudsmannen. Om JO kritiserar kommunen kan man sedan vända sig till en åklagare och polisanmäla och i förlängningen kräva skadestånd, säger Jori Munukka.
Även Henrik Roos, sektionschef på Lantmäteriets huvudkontor i Gävle, ger Eric Norén stöd:
– Det är det ingen tvekan om. Att villkora bygglov på det sätt som det framställs i artikeln är inte ett normalt förfarande om det råder enskilt huvudmannaskap, säger han.

BAKGRUND

Vellinge kommun har i en rad fall krävt att fastighetsägare utan ersättning ska avstå tomtmark utan ersättning.
Fastighetsägarna har dessutom ofta ensam tvingats stå för Lantmäteriets avgift på 15 000-30 000 kronor för att föra över marken till kommunen.
Den som inte velat gå med på kraven har hotas med på kraven har hotats med nej på sin bygglovsansökan.
Vellinge kommun hävdar dock att man handlar helt enligt plan- och bygglagens krav.
Gå till toppen