Sverige

Ny flyktingström kan nå Sverige under april

Regeringen och Migrationsverket varnar för kraftigt ökade flyktingströmmar under våren och försommaren.

Strandade flyktingar försöker ta sig vidare från Grekland men stoppas av makedonsk polis.Bild: Boris Grdanoski AP
Regeringens beslut från i höstas att dämpa inströmningen av asylsökande får successivt allt större effekt.
Även den danska gränspolisens stickprovskontroller längs gränsen mot Tyskland spelar in.
I december sökte 448 personer per dag asyl i Sverige, i januari 135 personer per dag. I förra veckan sjönk siffran till 24 personer. Så få har inte sökt asyl i Sverige på flera år.
Det är främst antalet ensamkommande afghanska ungdomar som minskar. Syriska flyktingar utgör nu en fjärdedel av dem som söker asyl i Sverige.
Också i Danmark har antalet asylsökande sjunkit till sin lägsta nivå på flera månader. Numera kommer bara några få asylsökande per vecka med bil, tåg eller båt över Öresund.
Samtidigt som det blivit helt tomt på flyktingar kring Öresund blir flyktingsituationen allt mer kaotisk i Grekland och på Balkan. Flera tusen flyktingar väntar just nu på att få korsa gränsen mellan Grekland och Makedonien. Inom några veckor kan flera av dem komma till Sverige.
Därför ser den svenska regeringen inte nedgången av flyktingar till Sverige som tillräckligt varaktig för att våga lätta på gränskontrollerna. Enligt justitieminister Morgan Johansson (S) är en kritisk period att vänta under april och maj.
– Vi ser framför oss ett år som kan bli väl så svårt ur flyktinghänseende som förra året, säger han.
– Vi befinner oss mitt i vintern. Vi har en situation där många har sökt asyl i Tyskland. Vi har en fortsatt stark inströmning från Turkiet. I fjol kom det en miljon människor. Det kan bli ännu fler i år. Gräns- och id-kontroller är åtgärder som vi måste ha, säger Morgan Johansson.
Regeringen har Migrationsverkets stöd för den uppfattningen. Enligt verkets senaste prognos kan Sverige under våren och sommaren snabbt ställas inför allt fler asylsökande.
– Det som sker just nu i Grekland och resten av Europa är i enlighet med den bedömning vi gjorde i senaste prognosen. Vi bedömde att EU och enskilda länder inför restriktiva åtgärder, och detta görs nu, säger Johanna Måhlén på Migrationsverket.
Om uppgången inleds i april-maj kan 13 000-14 000 personer komma att söka asyl i Sverige enbart under juni. Därefter kan det bli ytterligare ökningar.
De faktorer som enligt Migrationsverket får störst betydelse för hur många asylsökande som då kommer till Sverige är hur gränskontrollerna fungerar, dels mellan Grekland och Turkiet, dels mellan länderna på Balkan – men också längre norrut.
"Om det återigen bli en kraftig ökning kommer kontrollåtgärdernas samlade effekt, från Turkiet ända upp till Sverige, att testas i mycket större omfattning än under våren", heter det i verkets senaste prognos för flyktingtillströmningen.
Enligt Migrationsverket kan Sverige i sommar ställas inför en ännu större inströmning av asylsökande än vad som var fallet i höstas. Då kom det som mest 39 000 asylsökande på en enda månad.
Exakt hur stort flyktingtrycket kan bli på Sverige har Migrationsverkets analytiker inte velat bedöma, men verket håller fast vid att det kan komma 140 000 asylsökande under hela 2016 och anser att det är av stor betydelse hur Österrike, Tyskland, Danmark och Balkanländerna agerar när antalet asylsökande ökar.
"Införandet av gräns‐ och id‐kontroller i Sverige kommer att ha betydelse för antalet asylsökande under 2016. De svenska id‐kontrollerna har en begränsande effekt på antalet asylsökande till Sverige eftersom det har blivit svårare att resa för den som saknar en id‐handling", skriver Migrationsverket.
Gå till toppen