Skåne

Allt fler pendlare sviker brotågen

Bortfallet skapar växande ekonomiska problem för DSB och Skånetrafiken, men ökade bilintäkter till Öresundsbron.

Samtidigt som den svenska regeringen tycks vara på väg att permanenta id-kontrollerna på Kastrup plågas DSB och Skånetrafiken av minskande trafikvolymer över Öresundsbron.
Enligt DSB har antalet passagerare på brotågen minskat med 20 procent sedan id-kontroller infördes på Kastrup den 4 januari.
Den nedgång som beräknades till 15 procent i början av januari ökade i slutet av februari till 25 procent.
Läs mer:Dyrare sommarjojo kan gälla även äldre barn
Det innebär att 4 000 färre dagliga passagerare än förväntat idag reser i östlig riktning över Öresundsbron. Bortfallet är lika stort i motsatt riktning.
I siffrorna räknar DSB dels in passagerartappet jämfört med samma period i fjol, dels bortfallet av förväntade ökningar.
– Den faktiska minskningen jämfört med i fjol är 20 procent. Därutöver har vi en utebliven tillväxt på 5 procent, säger en källa.
Nedgången beror dels på att resenärer bytt från tåg till bil, buss eller taxi – dels på att fler reser över Öresund med betydligt glesare intervaller.
Id-kontrollerna vid Kastrup och gränskontrollerna vid Hyllie anses på flera sätt ha gett sämre komfort:
•Många skåningar som arbetar i Köpenhamn upplever det påfrestande att varje hemresa tar 20-30 minuter längre tid än tidigare.
•Också tågbytet på Kastrup upplevs stressande.
•Ett stort antal passagerare får ingen sittplats på brotågen till följd av glesare och kortare tåg.
•Många resenärer upplever det som jobbigt att utsättas för två id-kontroller vid varje resa över Öresund.
•Flygresenärer som åker tåg till Kastrup är osäkra på om de kan checka in i tid; de vet inte om tåget verkligen stannar vid flygplatsen.
•Det hopp som många tågresenärer hyste i januari om att id- och gränskontrollerna är tillfälliga har förbytts i en känsla av att tågstrulet är permanent.
– Passagerarfallet lär öka ytterligare framåt våren, tror Mikael Randopp, ordförande för svensk-danska Pendlerklubben.
Enligt honom har många tågpendlare svårt att få ihop vardagen. De improviserar genom att jobba vissa dagar i Sverige, genom att låta vänner hämta på dagis, genom att varva längre arbetsdagar med fridagar.
– Det håller inte på sikt. Till slut säger de upp sig från jobbet i Danmark. Eller så vänjer de sig vid att köra bil över Bron. Det blir svårt för DSB och Skånetrafiken att vinna tågresenärerna tillbaka, säger han.
Regeringen ger olika besked om brotrafiken.
I tisdags sade infrastrukturminister Anna Johansson (S) att hon arbetar intensivt för att "framöver kunna underlätta resandet i Öresundsregionen, bland annat för dem som pendlar i förhållande till dagens situation, utan att det påverkar de avsedda effekterna med id-kontrollerna."
Dagen därpå sade justitieminister Morgan Johansson (S) att gräns- och id-kontrollerna troligen blir kvar hela våren.
Han vill inte sända ut signaler till tiotusentals migranter på Balkan om en ny svensk flyktingpolitik.
Riksdagsman Mats Persson (L), som tidigare haft politiskt ansvar för Skånes kollektivtrafik, är kritisk:
– Det är anmärkningsvärt att regeringen inte ser pendlarnas situation. Risken är att färre söker jobb på andra sidan Sundet. Det dämpar den Öresundsintegration som är så nödvändig för Skåne, säger han.
Nedgången ger DSB och Skånetrafiken kraftigt minskade biljettintäkter, men ökad försäljning för Öresundsbrokonsortiet.
Hittills under 2016 har fordonstrafiken på Öresundsbron ökat med sex procent.
I januari ökade biltrafiken på Bron med 2,6 och busstrafiken med 20,8 procent jämfört med motsvarande tid i fjol. I februari var ökningen 6,8 respektive 25,6 procent.
I siffrorna ingår bilar och bussar som hyrts in av olika Köpenhamnsföretag för att göra det lättare för svensk personal att arbetspendla över Sundet. I siffrorna ingår också de Bornholmsbussar som sedan den 4 januari ersatt DSB:s ordinarie Bornholmståg.
Gå till toppen