Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läsartext: Jag vill kunna ladda min elbil med el som har framställts av toalettavfall

Två pensionärer, jag och min man, köpte nyligen elbil – en begagnad Tesla S60. Vi valde mellan en dieselbil och mer kvar i plånboken eller en elbil för att värna om nästa generationers möjlighet till paradis. Alltså ren luft, rent vatten och hälsosam mat.
Ruzena Svedelius undrar varför det ännu inte finns effektiva lokala system för att hantera allt avfall som kommer från växt- och djurrike, även toalettavfall.
När bilen laddas hemma kostar el under två kronor per mil. På laddstationerna är el gratis. Jämfört med bensin och dieselbilar kör elbil mellan tre och fem gånger längre sträcka på samma mängd energi.
Att luften belastas mindre när man kör elbil är klart. Diesel, även biodiesel, är värsta förorenaren av luften. Men hur är det att framställa el? Pensionärerna hoppas att få ladda med el som vid framställning bidrar till flera positiva effekter. Fossila energikällor som kol, olja och naturgas samt kärnkraft skapar stora miljöproblem. El från vatten, vind och sol är okej.
Mina funderingar går vidare till el som framställs från förnybart organiskt material som innehåller bioenergi. Det är solens energi som binds i växterna vid fotosyntes med minst 16 kemiska grundämnen. Dessa ämnen ska gå tillbaka som gödsel till odlade marker för att behålla bördighet och slippa konstgödsel. Det finns också några metoder för att omvandla bioenergi som finns i förnybart organiskt material till el och värme. Här beskrivs mycket kort tre metoder som används för avfall.
1. Förbränning av olika organiska material i kraftvärmeverken ger livsfarliga utsläpp till luften och aska är olämplig som gödsel. Efter varje eldat ton sopor blir mellan 200 och 250 kilo miljöfarlig aska som förorenar marken och vattnet.
2. Termisk förgasning och pyrolys (torrdestillation) kräver höga temperaturer och tryck. Kan det bli lönsamt? Kvar blir tjära och aska – ingenting att gödsla med. Kretslopp uteblir.
3. Biologisk omvandling med hjälp av mikroorganismer kan i biogasanläggningar ge två värdefulla produkter - biogas och biogödsel. Biogasens energi kan omvandlas till el (runt 30 procent) och värme (runt 65 procent). Värmen kan under sommaren omvandlas till kyla. Med biogödsel går kemiska ämnen i kretslopp samt mullhalten ökar.
Alternativ tre vore ju utmärkt. Varför dröjer det med att bygga effektiva lokala system för att hantera allt avfall som kommer från växt- och djurrike? I hushållssopor är mer än 70 viktprocent organiskt material som kan bli råvara till biogas och biogödsel. Toalettavfall utan utspädning med vatten bör också ingå. Det kommer att radikalt minska föroreningar och kostnader för hantering av avfall och avloppsvatten. Det vore bra för bioekonomin.
Alla som vill ha möjlighet borde försöka påverka beslutsfattare genom att presentera fakta och kräva följande:
1. Radikal förbättring av insamling av allt avfall som härstammar från växt- och djurriket – helst i slutna system för att utesluta förluster som förorenar luften och vattnet.
2. Att det byggs lokala högteknologiska biogasanläggningar, anpassade både till mikroorganismer och till personal, som möjliggör korta transporter, lokalt utnyttjande av energi och ökad insyn.
3. Samtliga kommunägda fordon och stadsbussar bör vara eldrivna.
Jag är övertygad om att detta är grundläggande för att skapa framtidens paradis.
Ruzena Svedelius
Gå till toppen