Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Nej till e-röstning duger inte”

Att en så gott som enig, tung statlig parlamentarisk utredning så sent som 2014 ansåg att Sverige skulle kunna testa elektronisk röstning talar sitt tydliga språk, skriver Mats Svanberg (M), vice ordförande i Malmös valnämnd.

Mats Svanberg
Regeringen har meddelat att det inte blir något försök med elektronisk röstning i Sverige. Valhemligheten sägs vara hotad. Det är en oro som ska tas på allvar, men redan med dagens system får Sverige internationell kritik för brister i valhemligheten. Kritiken kommer bland annat från EU-kommissionen och gäller att väljarna förutsätts plocka till sig valsedlar ur ett ställ, fullt synligt för var och en som vill se.
Det är dessutom ett moment som blir än mer avslöjande framöver. Vid nästa val ska Sverige övergå från dagens mer anonyma valsedlar med partinamnen tryckta med endast text, till valsedlar med de lång mer tydliga och färglada partisymbolerna.
Frågan är också om oro är ett rimligt skäl för att säga nej till att studera nya sätt att organisera andra, kompletterande sätt att rösta i Sverige.
Med dagens valsystem tar det orimligt långt tid att få fram valresultat samtidigt som det gödslas med valsedlar. Vid de senaste allmänna valen, i september 2014, trycktes drygt 600 miljoner valsedlar. Det motsvarar cirka 1 000 ton papper – en hel skog.
Läs mer:Ingen e-röstning i nästa val
I Danmark överstiger antalet valsedlar bara marginellt antalet röstberättigade. Danmark klarar även av att starta förtidsröstning dagen efter att val utskrivits. Där finns också elektroniska röstlängder och röstkort med streckkoder som gör att väljarna snabbt kan identifieras i det valdistrikt de tillhör. I Sverige använder funktionärer linjal och penna för att pricka av väljarna.
Estland, som är världsledande i elektronisk röstning, avhöll i fjor sitt åttonde elektroniska val. En tredjedel av väljarna utnyttjar möjligheten.
Sverige har ett it-politiskt mål om att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringens nej till e-röstning rimmar dåligt med det.
Visst är det viktigt att valhemligheten bevaras. Men rimligen går det att hitta lösningar på de problem som kan uppstå vid e-röstning, istället för att säga blankt nej. En fördel med e-val är att det blir en form av förtidsval, som kan göra det möjligt att rösta återkommande gånger där den sist avgivna rösten räknas.
Sverige ligger långt fram när det gäller it. Om säkra lösningar skulle kunna tas fram någonstans vore det just här. Sverige skulle kanske rent av kunna bli en stor exportör av elektroniska röstsystem. Eller är självförtroendet för dåligt?
Att en så gott som enig, tung statlig parlamentarisk utredning så sent som 2014 ansåg att Sverige skulle kunna testa elektronisk röstning talar sitt tydliga språk. (Bara Miljöpartiet hade en avvikande mening.)
Mina tankar är alltså inget hugskott från en enskild politiker eller tekniknörd. De är framsprungna ur det högt ansedda – om än lite långsamma – svenska utredningsväsendet där en rad av landets valexperter deltagit.
I egenskap av vice ordförande i Malmös valnämnd har jag varit med om och tagit initiativ till att Malmö skrivit till statsmakterna för att komma ifråga för försök med e-röstning när det väl blir aktuellt. För egen del hoppas jag att Malmö fortsätter kampen för e-röstning även om den styrande minoriteten i Malmö, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, nu har sin egen regering emot sig när det gäller e-röstning.
Med statsministerns ord skulle man nu kunna säga: Beskedet om nej till e-röstning är inte okej. Men det är betydligt värre än så. Det duger inte. Framtiden väntar. Och vi bör åtminstone förbereda oss.
Mats Svanberg (M)
Valnämndens vice ordförande i Malmö
Gå till toppen