Ekonomi

Pendlare nekas nya bolån

Sedan en dryg månad säger statliga SBAB nej till nya bostadslån för dem som jobbar i Danmark och bor i Sverige.
– Ett slag mot hela regionen, säger Frida Hultén, drabbad sundspendlare.

Att de som jobbpendlar över Sundet inte kan få bolån är ett slag mot hela regionen, säger sundspendlaren Frida Hultén.
Sedan flera år arbetar Frida Hultén som konservator på Nationalmuseet i Köpenhamn. Hon restaurerar gamla kalkmålningar runt om i Danmark.
Trots att hon har fast jobb och fast månadsinkomst fick hon nej när hon vände sig till sin bank, statliga SBAB, för att få sitt bostadsrättslån i Malmö utökat inför ett balkongbygge.
– Min bankman berättade att de infört en ny regel om att de som arbetar och är taxerade i Danmark eller Norge inte längre ska beviljas lån, säger Frida Hultén.
– Jag blev oerhört förvånad. Det är ju många i Öresundsregionen som berörs av detta. Det är ju rätt väsentligt för folk i den här landsänden att få reda på en sådan här försämring.
Karin Hellgren är informationschef på statliga SBAB. Hon bekräftar att banken i början av februari införde en ny regel som innebär att SBAB nekar lån till personer som arbetar och skattar utomlands.
– Men vi har infört ett undantag för befintliga kunder. De kan utöka sitt lån om den sedvanliga kreditprövningen tillåter det, säger Karin Hellgren som anser att Frida Hultén bör kunna bli föremål för ett sådant undantag.
SBAB:s regeländring smittar av sig på andra banker. Även Ica-banken, Ikano Bank och Bättre Bolån säger numera nej till nya bolån till svenska Öresundspendlare eftersom de bankernas lånemedel kommer från statliga SBAB.
Enligt Karin Hellgren beror regeländringen på att det är svårt för SBAB att göra en kreditprövning av personer som inte kan kontrolleras enligt gängse rutiner via Upplysningscentralen (UC).
– Vi är en distansbank. Vi har inte möjlighet att träffa kunder för att med hjälp av lönespecifikationer och andra handlingar se var lönen kommer från. Det är det som den här nya regeln bygger på, säger Karin Hellgren.
Även Sparbanken Skåne skulle kunna drabbas av SBAB:s regeländring, men enligt Kristian Svensson, kommunikatör på Sparbanken Skåne, finns det inga sådana planer.
– Vi har särskilda rutiner för att fastställa återbetalningsförmågan för dem som arbetar och skattar i Danmark. Vi gör inte kontrollen via UC utan på annat sätt, säger han.
Enligt Kristian Svensson har Sparbanken Skåne "ett stort block av kunder" med inkomster från Danmark.
Han medger att kunder med fast jobb i Danmark innebär en risk för banken eftersom de lättare kan sägas upp än de som har fast arbete i Sverige. Dessutom kan deras återbetalningsförmåga gröpas ur i händelse av att den danska kronan faller mot den svenska.
– Vi har likväl kommit fram till att vi vill även vill hjälpa den kundgruppen med lån, säger han.
Enligt Claes Warren, kommunikatör på Swedbank, har hans bank inte infört någon generell regel om att göra det svårare för sundspendlare att få bolån.
Men han påpekar att alla bankers kreditgivning för kunder med jobb i utlandet kommer att påverkas av EU:s bolånedirektiv som träder i kraft i juli 2017.
– Effekterna är det för tidigt att uttala sig om eftersom det svenska lagförslaget ännu inte är färdigt, säger Claes Warren.
Magnus Nelin är informatör på Nordea:
– Bolånedirektivet innebär att den som har lön i en valuta och lån i en annan per definition får valutalån med speciella regler. Men vi vet inte hur. Det har ju ännu inte trätt i kraft.
Gå till toppen