Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Att rädda bin kräver arbete från gräsrots- till EU-nivå”

Binas situation måste tas på största allvar, skriver socialdemokraterna Jytte Guteland, EU-parlamentariker, och Milan Obradovic, kommunalråd i Malmö.

Läs också "I kväll när jordgubbarna plockas fram, skänk en tanke till de bin och flugor som gjort det möjligt.
Den meteorologiska våren har redan kommit till Skåne. Dygnsmedeltemperaturen är stigande och ligger mellan 0 och 10 plusgrader.
 
Flyttfåglarna återvänder och snart blommar tussilago och vitsippor i dikesrenarna. Nu vaknar också bina till liv. De är livsviktiga. Deras pollinering av växter är nödvändig för produktionen av livsmedel. Men Europas bin hotas av utrotning, mycket till följd av farliga kemikalier i bekämpningsmedel. Läget är akut. Vi socialdemokrater agerar på flera fronter för att skydda bina.
I Malmö uppmärksammas hotet mot bin på den europeiska Beecome-kongressen som börjar idag och pågår till och med söndag, 13 mars.
Under Beecome-kongressen behandlas allt från forskning till praktisk biodling. Ett trettiotal föreläsare från hela Europa deltar.
Kongressen är viktig, binas situation måste tas på största allvar.
Att rädda bin kräver arbete från gräsrots- till EU-nivå.Bin är avgörande för den biologiska mångfalden. När de dör minskar pollineringen och det får negativa återverkningar på ekosystemet och jordbruket. Att få stopp på bidöden är en fråga som fordrar krafttag på alla politiska nivåer.
Det krävs nya lagar som stoppar den pågående bidöden och värnar den biologiska mångfalden.
Socialdemokraterna i Europaparlamentet arbetar för att kemikalier som skadar bin ska förbjudas. Farliga bekämpningsmedel måste bort från EU:s inre marknad. Den utbredda användningen av neonikotinoider, en typ av växtskyddsmedel, påverkar ekosystemet kraftigt. I slutet av detta år kommer frågan om kemikalier som skadar bin upppå EU-nivå. Vi ska göra allt för att förbättra EU:s lagstiftning till förmån för bina.
I Malmö tas situationen för bin på allvar. "Våga vägra klippa" är Malmö stads projekt för att gräsmattor ska bli ängsmark. Det är en av de viktigaste åtgärderna för den biologiska mångfalden i staden, och gynnar vilda bin stort. Blommande inhemska växter istället för en välklippt gräsmatta ger bättre förutsättningar för bin att klara sig. Det ger dem både föda och boplatser.
En annan viktig åtgärd är de gröna tak som Malmö låtit anlägga i Ekostaden Augustenborg. Taket blir som ett ekosystem, både växter och djur får tillgång till en skyddad miljö.
Men det görs för lite, särskilt på EU-nivå där möjligheterna att förändra det hotade läget är stora. Varken klimat eller bin håller sig inom landsgränser.
Jytte Guteland
Milan Obradovic

SKRIBENTER

Jytte Guteland (S) är Europaparlamentariker och ordinarie ledamot i miljöutskottet.
Milan Obradovic (S) är kommunalråd i Malmö med beredningsansvar för teknik och miljö.

BECOMBE-KONGERESSEN

Den europeiska kongressen Beecome startades av EPBA, European Professional Beekeepers, för fyra år sedan i Frankrike. Efter det har kongressen arrangeras i Belgien och Tyskland och haft mellan 3 000 och 5 000 deltagare. Nu är det Sveriges och Malmös tur. Beecome äger rum på Malmö Live och arrangeras av Biodlingsföretagarna, Sveriges biodlares riksförbund, Sveriges lantbruksuniversitet samt EPBA.

Gå till toppen