Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

V: Flyktinginvandring är inte ett ekonomiskt problem

Malmös skolor och socialkontor hade för snäva budgetar redan före flyktingkrisen. Det hävdar Vänsterpartiet som på söndag håller rikskonferens kring sin bild av flyktingpolitiken och ekonomin.

– Vi känner en stor rädsla och frustration över den snabba förändringen av flyktingdebatten, då regeringen i höstas gick från öppna armar och solidaritet till id-kontroller och tillfälliga uppehållstillstånd. Debatten svängde så att allt som inte handlar om stängda gränser nu verkar uppfattas som naivt och utopiskt. Det vill vi förändra, säger kommunalrådet Hanna Thomé (V).
Vänsterpartiets kritik mot regeringens flyktingpolitik präglar partiets position i Malmöpolitikens kanske största fråga: Hur ska staden klara sin snabba tillväxt? Frågan har dominerat den lokalpolitiska dagordningen sedan Malmös S-MP-styre i december presenterade en uppdaterad –  och kraftigt uppjusterad –  prognos för hur höstens och vinterns stora flyktingmottagande driver upp stadens redan stora förväntade befolkningsökning.
Sedan decemberprognosen har Malmödebatten präglats av förskolor och skolor som behöver byggas, lärare och socialsekreterare som måste anställas – och behållas – samt en bostadsbrist som riskerar att förvärras.
Senare har en färskare prognos visat att Malmö inte växer fullt så snabbt som man först trodde eftersom regeringens id- och gränskontroller hindrar människor från att söka asyl i Sverige. Men budskapet från S-MP-styret kvarstår: flyktinginvandringen kräver stora insatser av Malmö.
– Den flyktingvåg som kom i höstas och de utmaningar som den kommunala organisationen står inför till följd av den här starka befolkningsökningen är en av stadens viktigaste frågor. Och det är strategiskt otroligt viktigt att vi klarar av den utmaningen, sa skolkommunalrådet Anders Rubin (S) vid kommunfullmäktigs senaste sammanträde.
Fullmäktigedebatten handlade om det statliga flyktingbidrag på 380 miljoner som gick till Malmö när regeringen i höstas sköt tio extra miljarder till landets kommuner. Av Malmös pott fördelade S-MP-styret nu 274 extra miljoner till främst förskola, skola, socialtjänst och arbetsmarknadsinsatser i år.
Vänsterpartisterna välkomnar förstärkningen. Men de är kritiska till att pengarna knyts till flyktingkrisen.
– Att säga att behoven i välfärden beror på att flyktingar kommer hit tycker jag är oärligt. Pengarna behövs för att det finns hål i Malmös välfärd. Den tidigare borgerliga regeringen sänkte skatterna med 140 miljarder som till stor del togs från välfärden genom att statsbidragen till kommunerna inte räknades upp, säger Hanna Thomé.
Vänsterpartiets bild av problemet är att Malmös budget för 2016 var alltför snäv redan före höstens stora ökning av antalet asylsökande.
– Vi vet ju alla att välfärden i Malmö är underfinansierad, sa Hanna Thomé i fullmäktigedebatten.
Vänsterpartiets kritik mot S-MP-styrets budgetramar är ingen nyhet: det var den konflikten som ledde till att samarbetet mellan de tre partierna sprack för snart ett år sedan.
Sedan valsegern 2014 har S-MP-regeringen riktat statsbidrag till kommunerna för att minska grupperna i förskolan och stärka äldreomsorgen. Men det är otillräckligt, enligt Hanna Thomé.
– Alla som har barn i förskolan eller föräldrar i hemtjänsten eller jobbar i Malmö stad vet att det finns för lite resurser och att det blir sämre för varje år, säger hon.
Hon riktar främst sin kritik mot Socialdemokraterna i regeringen:
– Det socialdemokratiska partiet säger att flyktingarna urholkar vår välfärd. Det är en åsikt, inte en sanning.
Hon avfärdar invändningen att alla utgiftsposter i en budget står mot varandra.
– Det beror på hur man bygger upp samhället långsiktigt. Att det kommer många flyktingar är inte ett ekonomiskt problem, det är en logistisk utmaning, säger hon.
Att Migrationsverket nyligen begärde 28,4 miljarder extra i år för att klara flyktingmottagandet och att Malmös nämnder efter höstens stora tryck bedömde att det skulle krävas insatser motsvarande 547 miljoner i år betyder inte att flyktinginvandring kostar pengar på sikt, menar Hanna Thomé.
– Det vore naivt att säga att det inte finns inledande kostnader för flyktinginvandring. Det kostar pengar att bygga nya skolor och förskolor. Men man måste också se på vad människor kan tillföra.
Hon hänvisar till Sveriges Kommuner och Landstings prognos om att välfärdssektorn behöver anställa 500 000 personer de kommande tio åren.
– Sveriges demografi skulle se sämre ut om det inte kom flyktingar, säger Hanna Thomé.
Men Sydsvenskan kunde nyligen berätta att 64 procent av de flyktingar som bosatt sig i Malmö saknar jobb efter tio år. Arbetslösheten är högre bland utrikesfödda än bland svenskfödda.
– Det är ett jättestort problem. Men det är inte de utrikesföddas fel. Svaret från samhället måste vara en bättre introduktion där man stöttar människor att få jobb och krafttag mot rasism och diskriminering, säger Hanna Thomé.
Ser du någon problematik med en stor flyktinginvandring?
– Det är klart att det är en utmaning. Vi kan inte fortsätta som vanligt. Det krävs skarpa beslut i riksdagen om att bygga bostäder och stärka välfärden. Och det är klart att det kostar pengar. Men den övergripande diskussionen måste handla om mänskliga rättigheter och solidaritet. Världen upplever en humanitär katastrof. Då är det vårt ansvar att ställa upp för människor på flykt oavsett om det kostar pengar eller inte.

V:s kritik mot S-MP-styrets budget för 2016

• Budgeten innebar en nedskärning på 98 miljoner eftersom den inte fullt ut kompenserade för att priser och löner stiger enligt SKL:s prognos.
• 38 miljoner för ökade lokalkostnader i förskola och skola täcktes inte i S-MP-budgeten. Inte heller 23 miljoner i ökade kostnader för att fler barn går i förskolan. Detta innebär i praktiken att verksamheterna måste spara på något annat.
• S-MP-styrets överskottsmål på en procent till 2019, som innebär att budgetutrymmet minskade med 45 miljoner 2016, är enligt V onödigt.
• Vänsterpartiet förespråkade en höjning av kommunalskatten på 61 öre (skattesatsen är 21.24).
S-MP-regeringen ska förhandla med V om nästa års stadsbudget. V kräver att de 10 miljarder i ett generellt statsbidrag till kommunernas välfärd. Dessutom kräver V att kommunerna kompenseras för flyktingmottagandet. Men S-MP-regeringen har inte gett några löften om kommunbidrag och det är möjligt regeringen gör en budget utan stöd av V.

V håller flyktingkonferens i Malmö 13 mars

Konferensen, som hålls på Sofielunds Folkets hus, riktar sig mot hela landet. Talare är bland andra Vänsterpartiets flyktingpolitiska talesperson Christina Höj Larsen och EU-parlamentarikern Malin Björk samt genusforskarna Paula Mulinari och Maja Sager samt Malmöordföranden för akademikerförbundet SSR Katrin Skatt Gåvertsson. Dessutom medverkar, Niels Rohleder som är rätts- och migrationssakkunnig för danska Enhedslisten, samt professorn i religionsvetenskap Mattias Gardell.

Gå till toppen