Sverige

Ja, invandring ger lägre skolresultat. Och?

På måndagen presenterar Skolverket en ny rapport, "Invandringens betydelse för skolresultaten".
I inbjudan till presskonferensen ställer Skolverket några frågor som rapporten ska besvara: "Hur har det ökade antalet elever med utländsk bakgrund påverkat resultaten i Pisa? Och hur har den ökade andelen elever som invandrat efter ordinarie skolstart påverkat behörigheten till gymnasieskolan?"
Svaret på första frågan är att Pisaresultaten försämras. Svaret på andra frågan är att invandring påverkat behörigheten till gymnasiet negativt.
Det är inget konstigt. Även det mest högpresterande svenska barn som började skolan i, säg Libanon, skulle ha enorma kunskapsluckor i geografi, historia och alla andra ämnen vars innehåll ändras beroende på var i världen de lärs ut. Naturvetenskap och matte är någorlunda lika världen över, men inte resten av skolämnena. Lägg därtill att eleven undervisas på ett annat språk än modersmålet, kanske på ett sätt som den inte är van vid.
Det är när vi konstaterat detta faktum som den intressanta diskussionen kan börja.
Till exempel: varför har den svenska skolan blivit sämre på att undervisa invandrade barn i takt med att de blivit fler? Ända sedan 1990-talet har skolresultaten och betygen fallit för gruppen invandrade elever, samtidigt som betygsgenomsnittet totalt sett har höjts. Drygt hälften av eleverna som invandrat till Sverige efter skolstarten får idag behörighet till gymnasiet. Av dem som kom hit efter elva års ålder är det bara var fjärde (svenskföddas gymnasiebehörighet är över 90 procent).
Något måste vi rimligen ha lärt oss om att undervisa invandrade barn. Hur använder vi den kunskapen egentligen?
Och hur ska vi göra för att få invandrade barn att klara sig bättre i skolan?
Här erbjuder Pisa en fantastisk möjlighet att se vilka länder som presterar bättre och lära av vad de gör. Vad har Tyskland och Slovakien gjort till exempel, när de har lyckats höja Pisaresultaten för invandrade barn? Hur lyckas Singapore och Hong Kong få så många barn från lågutbildade invandrarfamiljer att topprestera?
Många nyanlända de senaste åren är i övre tonåren. Därför måste frågan handla om mer än hur det ser ut i grundskolan: vad behöver gymnasiet, Komvux och högskola bidra med för att de nyanlända ska kunna komma ikapp utbildningsmässigt och så småningom bidra till samhället?
Till sist, för ordningens skull: invandringen förklarar bara en liten del av Sveriges försämring i Pisa. Resultaten i alla elevgrupper har gått ner.
Gå till toppen