Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Vi kan vidta åtgärder för att ingen ska lämnas efter i övergången till ett samhälle med allt mindre kontanter."

Regeringens mål är att alla ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser, förklarar biträdande finansminister Per Bolund (MP).

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, skriver att utvecklingen mot det kontantlösa samhället går för snabbt och att vissa grupper i samhället fortfarande har ett behov av att använda kontanter (Aktuella frågor 3/3).
Regeringen delar PRO:s syn att det fortfarande finns ett behov av kontanter. Övergången till ett samhälle med allt mindre kontanter måste ske i en takt så att ingen lämnas efter.
Samtidigt är Sverige ett land där en ovanligt hög andel av befolkningen använder sig av olika typer av digitala betaltjänster.
Att använda andra typer av betalningsmedel än kontanter medför flera fördelar. Bland annat begränsas möjligheterna till ekonomisk brottslighet, svartarbete och stölder och rån.
Regeringens mål är att alla ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Det svenska systemet bygger på att marknaden ska tillhandahålla dessa tjänster, det vill säga att banker och liknande aktörer ska göra det möjligt för människor att bland annat ta ut och sätta in kontanter. När marknaden inte klarar av dessa uppgifter måste politiken se till att det finns system som tillgodoser dessa behov. Regeringen har därför vidtagit en rad olika åtgärder.
Post- och telestyrelsen har fått i uppdrag att tillsammans med bland annat Tillväxtverket stödja länsstyrelsernas arbete att utforma och genomföra insatser för att tillgodose möjligheten att ta ut och sätta in kontanteri de delar av landet där det inte går idag.Länsstyrelserna arbetar även nära Sparbankernas riksförbund och Svenska bankföreningen i dessa frågor.
Länsstyrelserna har också genomfört regionala insatser genom att etablera betaltjänstombud till exempel i butiker där det är möjligt att betala räkningar, ta ut pengar eller lämna dagskassor. Idag finns statligt finansierade betaltjänsteombud på 17 orter i åtta län.
Bankomat AB meddelade nyligen att bolaget etablerar ett 60-tal nya kontantcenter, där det finns automater där det går att kan ta ut och sätta in sedlar.
I sommar inleds en innovationsupphandling som arrangeras av Vinnova och Länsstyrelsen i Dalarna. Syftet är att få fram nya lösningar som underlättar för dem som har svårt att till exempel betala räkningar via internet eller betala med kort i butik.
Det står också var och enfritt att välja en bank som tar emot och lämnar ut kontanter och berätta det för den bank de eventuellt lämnar.
Som konsument kan man också aktivt välja en bank som erbjuder möjligheten att ta ut och sätta in kontanter i högre grad än andra banker och berätta detta för den bank man eventuellt lämnar. En starkare konkurrens inom banksektorn gagnar konsumenterna och leder sannolikt även till att fler kunder byter bank.
Vid sidan av de åtgärder som regeringen redan vidtar har även den så kallade Betaltjänstutredningen lagt fram förslag som handlar om att genomföra EU:s betalkontodirektiv i svensk lag. Här ingår att titta på möjligheterna att sätta in och ta ut kontanter. Utredningens delrapport är ute på remiss och regeringen ser fram emot att få ta del av remissinstansernas synpunkter. Vi är inte främmande för att vidta ytterligare åtgärder för att undvika att någon lämnas efter i övergången till ett samhälle med allt mindre kontanter.
Per Bolund

SKRIBENTEN

Per Bolund (MP)är finansmarknads- och konsumentminister samt biträdande finansminister.
Gå till toppen