Sverige

De hjälper djuren med skyddad identitet

När en hotad kvinna behöver flytta till skyddat boende finns de där för att ta hand om familjemedlemmen som annars hade lämnats kvar.
– Djuren är ofta det enda kvinnorna har som betyder något, säger Theresa i föreningen Veterinär omtanke om våldsutsatta.

Verksamheten startade för att underlätta kvinnors uppbrott från våldsamma relationer. I de fall när en kvinna behöver flytta till skyddat boende och har djur kontaktas föreningen av socialförvaltningen, kvinnojourer eller andra myndigheter.
"Djuret blir ytterligare en sak som den våldsamme mannen kan använda för att manipulera kvinnan", säger Gabriella, Emma och Theresa, som arbetar för Veterinär omtanke om våldsutsatta.Bild: Hussein El-Alawi
– De här kvinnorna befinner sig i en utsatt situation och lever under hot. För många som lever isolerade har djuret varit den enda trygga punkten och de vågar inte lämna kvar det hos en våldsam man, säger Theresa, som driver lokalföreningen i Malmö tillsammans med Gabriella, Emma och tre andra medlemmar.
De upplever att fler myndigheter känner till deras verksamhet idag än tidigare, men att medvetenheten behöver öka ytterligare. Ofta uppstår situationer där olika instanser inte vet vart de ska vända sig i en krissituation.
Lokalföreningen i Malmö har hela Skåne som upptagningsområde. Djuren transporteras till ett av cirka femton jourhem och efter omhändertagandet får de liksom kvinnorna skyddad identitet. Djuren placeras på annan ort än familjen och får nya namn och bakgrundshistorier.
– Det gäller att agera snabbt och förfrågningarna om att hämta djur har ökat hela tiden efter nyår, säger Gabriella.
Lokalföreningen i Malmö har hela Skåne som upptagningsområde.Bild: Hussein El-Alawi
Ofta kommer samtalen mitt i natten och marginalerna för att hitta ett jourhem till djuret kan handla om timmar. Theresa nämner ett exempel där en man placerade en påse med familjens kattungar på bilens motorhuv just när hon skulle lämna hemmet.
– Det finns ofta reella hot också mot djuren. Djur är så försvarslösa och kan inte själva kalla på hjälp. De är beroende av oss och det är ofta det som gör att kvinnorna känner att de inte kan lämna dem, säger Theresa.
Många gånger är det svårt att få den utsatta kvinnan att lämna över sin katt eller hund.
– Då kan det hjälpa att vi visar bilder på våra egna hundar för att de ska förstå att vi är djurmänniskor och att vi vill hjälpa. De här kvinnorna är så utlämnade, säger Emma.
De sex medlemmarna arbetar ideellt och omkostnaderna är stora. När ett djur tas om hand måste koppel, selar och andra tillbehör bytas ut eftersom mannen kan ha satt dit en sökare och försöker spåra familjen.
– Vi jobbar alla heltid, men det här är viktigt för oss – kvinnorna och djuren. Det är när man ser en familj återförenas som man känner att man gör skillnad, säger Gabriella.
– Ibland får vi meddelanden från kvinnorna: "ni har räddat mitt liv". Det är sådant som gör att man orkar när vi måste rycka ut sent på kvällen och klockan ringer för jobb klockan fyra på morgonen.
Ofta stannar djuren i jourhemmet mellan tre och sex månader tills kvinnan löst sin boendesituation.
– De här kvinnorna är ofta helt utblottade och bostadsbristen gör det svårt att hitta lägenheter. Vi har sett fall där familjer fått bo på vandrarhem i ett halvår. Därför försöker vi alltid se till att hunden eller katten får med sig ett startkit för att hjälpa kvinnan.
Lokalföreningen startade sin verksamhet 2014. Fram till i höstas har medlemmarna själva stått för alla utgifter som gäller transporter, foder och veterinärkostnader. I november inleddes ett samarbete med Malmö stad som sponsrar med 20 000 kronor.
– Privatpersoner skänker också till oss, men vi är i ständigt behov av nya sponsorer, säger Gabriella.
Gabriella, Emma och Theresa går inte ut med efternamn för att inte sammankopplas med familjerna de hjälper.

Veterinär omtanke om våldsutsatta

Sedan september 2014 är Veterinär omtanke om våldsutsatta ett riksförbund med anslutna lokalföreningar.
Det bildades som en ideell förening 2009 av veterinärer och veterinärstudenter i Uppsala.
Organisationens syfte är att underlätta uppbrottet för personer som lever med våld i en nära relation och är på väg att flytta till ett skyddat boende.
Alla engagerade arbetar helt ideellt och alla bidrag går direkt till verksamheten.
Gå till toppen