Malmö

Tivoli farligare än terror i Malmö stads riskanalys

En tivoliolycka toppar Malmö stads lista över möjliga katastrofer med flera dödsoffer.
Terror värderas mindre farligt.

Tisdagens terrorattacker i Bryssel kom efter ett år med upprepade attentat i bland annat Köpenhamn, Paris, Istanbul, Ankara och Sousse.
Malmö stads trygghets- och säkerhetsberedning tog beslut om 2015 års risk- och sårbarhetsanalys i december, veckor efter sex terrorattentat med 130 döda i Paris den 13-14 november.
När Malmö värderar risker med katastrofala konsekvenser finns terrordåd med i uppräkningen, tillsammans med stor brand, allvarlig vattenläcka i Citytunneln och större trafikolycka. Ingen av dessa risker bedöms dock ha en hög eller mycket hög sannolikhet.
När Malmö värderar risker för händelser som kan orsaka flera dödsfall är det två helt andra faror som toppar listan.
"Riskerna med högst sannolikhet är smittat vatten på badanläggning samt tivoliolycka under arrangemang," står det kommunens analys.
– Det här är en sannolikhetsbedömning. När det gäller händelser med flera dödsfall så har en tivoliolycka bedömts ha större sannolikhet än ett terrordåd, säger Malmö stads trygghets- och säkerhetsdirektör Per-Erik Ebbeståhl.
Håller du med om att tivoli är en större risk än terror?
– I svensk kontext har vi bara haft självmordsdådet i Stockholm 2010. Sannolikheten är låg tills något inträffar, säger Ebbeståhl.
– När det gäller riskbedömningar lutar vi oss mycket mot polisens bedömning.
Malmös polismästare Stefan Sintéus vill inte recensera kommunens risk- och sårbarhetsanalys.
– Jag vill inte alls kommentera deras riskanalys, säger Sintéus.
Klart är att polisen och Malmö stad snabbt etablerade kontakt efter Brysselattackerna i tisdags morse.
– Vi informerade om våra åtgärder, till exempel skärpt bevakning vid Sturup, Öresundsbron och Malmö Central, säger Stefan Sintéus.
Kommunalrådet Andreas Schönström (S) är ordförande i Malmös trygghets- och säkerhetsberedning.
– Även om prioriteringslistan i planen kan te sig väldigt konstig så betyder det här att vi har en fungerande krisorganisation, säger Schönström.
Men är det rimligt att tivoli värderas som farligare än terror?
– Det här måste vara ett levande dokument. Hotbilder och riskbedömningar förändras ständigt. Efter Paris och Bryssel måste vi väga ihop bilden igen, säger Andreas Schönström.

Risk- och sårbarhetsanalys

Alla kommuner och andra myndigheter måste enligt lag göra risk- och sårbarhetsanalyser för att kunna motstå och hantera kriser eller extraordinära händelser.
Av Skånes 33 kommuner har, enligt länsstyrelsen, ungefär 70 procent, nämnt terror eller "antagonistiska hot" i sina analyser. Bland de återstående cirka 30 procenten ligger möjliga terrorhot invävt i analys av möjliga händelser, till exempel bombattentat.
Gå till toppen