Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

550 nya bostäder vid Malmö C

Området längs järnvägen planeras för bostäder. Ett långt stråk som sträcker sig från Malmö centralstation och längs järnvägsspåren ut ur stan, planeras att bli bostäder.

550 nya lägenheter i hus upp till 15-16 våningar höga är tänkta att byggas i området, som också ska bindas ihop med Gamla staden med hjälp av gång- och cykelbroar över bangården till kanalen.
Området runt Malmö C som det är tänkt att se ut. Grafik från Malmö StadsbyggnadskontorBild: Grafik Malmö stadsbyggnadskontor
Domstolsverket, som kommer att behöva nya lokaler snart, är också inritat i planen, liksom kontor och affärslokaler.
Området används idag för godshantering, med ett antal magasinsbyggnader, parkeringar och lastytor. En gammal kontorsbyggnad och delar av ett godsmagasin kommer antagligen att bevaras som de är.
Kartbild över bangården som den ser ut idag. Bild från Malmö StadsbyggnadskontorBild: Grafik Malmö stadsbyggnadskontor
Planerna slutar inte där. Enligt stadsbyggnadskontoret utgör planområdet "den första större utbyggnaden i Nyhamnen och är ett första steg i att binda ihop Gamla Staden med havet." Översiktsplanen för hela Nyhamnen är på gång.
Gå till toppen