Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Kärnkraften kan avvecklas på tio år."

Sverige har goda möjligheter att ställa om landets elproduktion till 100 procent förnybar med fortsatt låga kostnader för elenergin.
Det skriver Jonny Hylander, professor i förnybar energi, och Göran Sidén, universitetslektor i elkraftteknik.

Utbyggnaden av vindkraft har bidragit till att elpriset sjunkit, skriver Jonny Hylander och Göran Sidén.Bild: Kalle Lind 2007
Förra året blev ett rekordår för förnybar elenergi. Vattenkraft gav 55 procent av Sveriges elbehov, vindkraft 12 procent och biokraft (främst rester från skogsavverkning) 7 procent. Totalt utgjorde förnybar elenergi 74 procent av landets elbehov. Fossilkraft (gas och kol) svarade för 2,5 procent och kärnkraft för 40 procent. Ett rekordstort överskott, 16,5 procent, exporterades.
Utbyggnaden av vindkraft har bidragit till att elpriset sjunkit. På två år har spotpriset, som sätts av den nordiska elbörsen Nordpool, sjunkit med 13 öre per kWh. För den elintensiva industrin har det lägre priset gett besparingar på cirka 5 miljarder kronor.
Sveriges statliga energijätte Vattenfall har meddelat att den ökade effektskatten som enbart gäller el från kärnkraft har blivit ett stort hot mot landets kärnkraftverk. Effektskatten har ökats med 1 öre per kWh. Men det minskade elpriset med 13 öre per kWh har haft mycket större inverkan på kärnkraftens lönsamhet.
Regeringens motiv för den ökade effektskatten har varit att minska subventionerna till kärnkraften. Det sker på tre sätt:
* Ägare av kärnkraftverk behöver bara stå för kostnader på drygt tre miljarder kronor vid en kärnkraftsolycka. Olyckorna i Tjernobyl och i Fukushima har kostat mer än 1 000 miljarder kronor vardera. Att en verksamhet som tar så litet ansvar får fortgå är unikt.
* Kärnkraftsföretagen står inte som garant för hela kostnaden för slutförvar av avfallet. Professor Göran Finnveden, KTH, har visat att dagens avgift till Strålsäkerhetsmyndigheten borde höjastill 5 öre per kWh.
* Kärnkraftsföretagen avsätter inte tillräckligt mycket pengar till uttjänta kärnkraftverk. Vetenskapsradion visade för något år sedan att det saknas 50 miljarder kronor för att riva Sveriges kärnkraftverk.
Riksdagen bör ge Energimyndigheten i uppgift att utarbeta en plan för avveckling av kärnkraften så som Tyskland har gjort. En lämplig takt är en avveckling till 2025.
I fjor saknades 35 TWh för att uppnå 100 procent förnybar el. De kan uppnås på tio år genom att:
· Det finns utrymme för mer elenergi från biomassa, 5–10 TWh ny biokraft är möjlig.
· Vindkraften kan öka med 20 TWh. De senaste åren har ökningen legat på cirka 2 TWh per år.
· Moderniseringar av vattenkraftverken kan ge en ökning på några TWh.
* Andelen el från solceller kan öka från 0,1 TWh till 5 TWh år 2025.
Sverige har således goda möjligheter att ställa om landets elproduktion till 100 procent förnybar med fortsatt låga kostnader för elenergin.
Sverige kan bli en förebild i klimatarbetet och exportera nya tekniklösningar.
Jonny Hylander
Göran Sidén
Gå till toppen