Skåne

Läkare skrev ut fjorton årsdoser sömnmedel

Två läkare på samma mottagning i Malmö skrev under flera år ut tusentals tabletter narkotikaklassade läkemedel – trots anmälan jobbar båda som vanligt.

Bild: HENRIK MONTGOMERY
Båda läkarna är anmälda till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att de kan utgöra en fara för patientsäkerheten, men forsätter att jobba som vanligt.
Innan Hsan tar beslut finns inga sanktionsmöjligheter. Och handläggningstiderna där är minst ett halvår.
Läs mer:"Vi kan inte bara kicka ut dem"
Det är Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som utreder misstankar om överförskrivning genom att granska ett stort antal journaler. I september respektive november 2015 beslutade Ivo att anmäla de två Malmöläkarna, och yrkade att de ska sättas under övervakning i tre år.
Under flera år har de skrivit ut tusentals narkotikaklassade tabletter och eftertraktade tillväxthormon i en omfattning långt över rimlig förbrukning, utan medicinsk bedömning. Den ene läkaren har undantagslöst skrivit ut de största förpackningarna och den högsta styrkan, ofta på utgångna recept som ibland har skrivits i andra länder.
–  Det är problematiskt i flera led om sådana läkemedel skrivs ut utan grund. För skattebetalarna, som subventionerar det, för individerna som får felaktig medicinering och för risken att tabletterna kommer ut på svarta marknaden, säger Victor Johansson, jurist och handläggare på Ivo Syd.
Han har tagit anmälningsbeslutet för båda de två läkarna på samma mottagning i Malmö.
Att läkare skriver ut orimligt stora mängder narkotikaklassade läkemedel till patienter som bönar, tjatar eller pressar dem till det, är inget nytt fenomen.
Apoteken har anmälningsskyldighet om de ser att en läkare skriver ut misstänkt stora doser av läkemedel som kan vara farliga eller är eftertraktade av missbrukare. Det kan vara narkotikaklassade sömnmedel, beroendeframkallande värktabletter, eller tillväxthormon Genotropin som används som dopningsmedel av kroppsbyggare.
Det är oftast apoteken som gör anmälningar till Ivo - men antalet fall är lågt. Från 2014 till mars 2016 har Ivo i region Syd (Skåne, Blekinge, Kronobergs län) anmält ett tiotal läkare vidare till Hsan för överförskrivning.
– Att det numera finns så många apoteksaktörer försvårar upptäckten. Apoteken ser bara de helt aktuella recepten digitalt, de får inte gå in i kundernas läkemedelshistoria. Överförskrivning spåras enklast när kunder går till samma ställe, med recept från samma läkare, säger Karin Lindberg-Bergqvist, inspektör på Ivo Syd.
Det är också sällsynt att Hsan drar in läkares förskrivningsrätt. Då krävs bevis på medvetet uppsåt med överförskrivning, och de flesta avslöjade läkare skyller på blödiga hjärtan, eget missbruk eller psykiska problem.
Läs mer:Anmälda läkare - exempel
De senaste åren har cirka tio läkare om året fått förbud mot att skriva ut narkotiska läkemedel. Det är den åtgärd som Ivo Syd 15 mars 2016 yrkade på för en läkare i Ängelholm, som återkommande skriver ut tabletter till kända missbrukare.
Sammantaget kan en läkare under många år skriva ut mängder av farliga läkemdel, utan att det händer något. Från anmäld misstanke till Ivo-beslut tar det ofta ett år, därefter ytterligare minst ett halvår till Hsan-beslut.
Den vanligaste påföljden i Hsan är en treårig prövotid. Då måste läkaren rapportera var hen bor, vem hen jobbar för och redovisa journaler till Ivo på begäran.
Är inte detta en ganska tandlös påföljd för läkare som äventyrat patientsäkerheten?
– Nej, det tycker jag inte. Tre år är en lång tid att vara övervakad, och de flesta kommer tillrätta med sitt beteende. Den som missköter sig anmäls på nytt till Hsan och då yrkar vi på indragen förskrivningsrätt eller indragen legitimation, säger Karin Lindberg-Bergqvist.

Ivo och Hsan

Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, granskar både privata och offentliga vårdgivare. Indelat i sex regionala enheter. Avdelning Syd täcker Skåne, Blekinge och Kronobergs län.
Dit kan arbetsgivare, men även anhöriga och patienter, anmäla personal inom sjukvården och socialtjänsten som misstänks vara patientsäkerhetsrisker.
Hsan, hälso - och sjukvårdens ansvarnämnd, är en statlig myndighet som kan besluta om prövotid, indragning av förskrivningsrätt eller indragning av legitimation. Ivo, Justitieombudsmannen och Justitiekanslern ska anmälda särskilt allvarliga fall till Hsan.
Gå till toppen