Åsikter

Läsartext: I stället för att lära för läxförhören och proven borde vi lära för livet

Varje morgon vaknar vi upp med den välbekanta klumpen av stress i magen. Stressad av skolan - mer specifikt stressad för betygen.
Alla vill vi lyckas i skolan för att sedan kastas ut i arbetslivet eller fortsätta med vår utbildning på universitetet, med målet att få ett bra och lyckligt liv.
Under hela vår skolgång betygssätts och bedöms vi in i minsta detalj. Varje dag ett nytt läxförhör eller prov som man ska ha övat till. Ännu en gång ska man bli betygsatt, ännu en gång måste man prestera absolut max för att inte ge fel intryck på läraren.
För att kunna anta utmaningen med fortsatt utbildning eller ett framtida jobb behöver varje elev kunskap. Den kunskapen ska vi få från skolan. Lärarna ska förmedla den, och sedan betygsätta hur väl eleverna har tagit emot den. På vår skola görs det genom prov där läraren testar eleverna efter en till två veckor av undervisning.
Men med dagens fokus på betygen känner vi att vi inte lär oss tillräckligt mycket. Vi vill självklart få så höga betyg som möjligt och pressar oss själva. Man lägger allt fokus på att hårdplugga till provet, för att det är en sådan stor del av betyget. Men efter provet är kunskaperna borta.
Är det bra? Det tror inte vi. Det skulle vara bättre att byta fokus – i stället för upprepande läxförhör och prov skulle själva lärandet och kunskapen som eleverna ska ha med sig när de lämnar skolan stå i centrum. I stället för att lära för ett prov ska vi lära för livet.
2011 ändrades betygssystemet i Sverige från ämnesbetyg till kursbetyg. Kursbetygen gör att elever, istället för att förbättras under tiden, nu måste prestera på topp kontinuerligt under tre år. Skulle vi bli sjuka under ett par veckor kan chansen att få högsta betyg i kursen vara förlorad.
Alla tonåringar har perioder då de mår bättre och sämre. En sämre period påverkar huruvida det går bra eller dåligt för eleven i skolan och det får stora konsekvenser för slutbetyget.
Den kontinuerliga pressen på oss elever, som ständigt blir bedömda och som ständigt måste prestera på högsta nivå, skapar en otrolig stress. Stressen av att inte ha presterat på den åtrådda nivån på ett prov och sedan se det betyg du haft sikte på försvinna bort kan nog många elever känna igen sig i.
Stressen tär på oss och gör att vår fritid snabbt försvinner, samtidigt som vi skjuter upp skolarbete för att vi känner att skolan redan tar för mycket tid. Till slut tappar vi intresset för att lära oss.
Det finns de som säger att betygen finns där som en riktlinje, en motor som hela tiden påminner eleven om målet. Men det som är viktigt att ha med sig från åren i skolan är inte betygen, utan kunskapen.
I stället för det nuvarande kursbetygssystemet, som hela tiden tvingar elever att ligga på topp, så ska man tillåta elever att vara tonåringar, så att de kan växa i både kropp och kunskap under sina år i skolan.
För är det rätt att en elevs drömmar krossas? Vill vi ha en skola där eleverna tränar till prov eller en där man lär sig för livet?
Sebastian Rystad
Ida Nilsson
Gå till toppen