Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Rosengårdsskolan får beröm av Skolinspektionen

Rosengårdsskolan är ett föredöme i att stötta elever, enligt Skolinspektionens granskning.
– Vi är väldigt glada och jättestolta, säger rektor Annelie van Lunteren.

Rosengårdsskolan är bra på extra anpassning, enligt Skolinspektionen.Bild: Johan Pihlemark
På Rosengårdsskolan i miljonprogramsområdet Herrgården går elever från förskoleklass till årskurs sex.
Skolan blev slumpvis utvald när Skolinspektionen i början av året undersökte hur bra skolor är på extra anpassningar.
Det handlar om hur varje elev får stöd utifrån sitt behov inom ramen för den vanliga undervisningen. Det kan exempelvis innebära att eleven får visuella hjälpmedel eller hörselkåpor för att klara sig bättre i klassrummet.
Rosengårdsskolan får godkänt med mycket fina omdömen i Skolinspektionens granskningsbeslut.
"Skolans arbete med extra anpassningar är sådana att eleverna ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling", skriver Skolinspektionen sammanfattningsvis.
Undervisningsrådet Thomas Nilsson som gjorde granskningen är imponerad.
– Rosengårdsskolan är ett bra exempel på hur undervisningen ska genomföras med extra anpassning, säger han.
– Vi är väldigt glada och jättestolta, säger rektor Annelie van Lunteren.
Hon betonar hur viktigt det är att skolan i ett tidigt skede ser och hjälper elever innan resultat faller och större åtgärder krävs.
– Vi jobbar intensivt med anpassningar i det dagliga. Det kan handla om att en elev får ett individuellt schema eller får sitta långt fram i klassrummet, säger Annelie van Lunteren.
Hennes främsta förklaring till att arbetet fungerar så väl är att skolan har välutbildade och engagerade pedagoger.
– Vi har en hög andel behöriga lärare och förskollärare. Det ger resultat på undervisningen, säger hon.
Skolinspektionens Thomas Nilsson bekräftar att granskningen visar att skolan har skickliga pedagoger, men han säger också:
–  Lärarna gör inte detta själva. Det jag beskriver i rapporten från granskningen är ett systematiskt arbete där rektor, specialpedagoger och elevhälsa är inblandade. Det säger något om hela skolan.
Annelie van Lunteren är särskilt glad för det goda omdömet från Skolinspektionen med tanke på att Rosengårdskolan tidigare ofta har uppmärksammats för brister och svaga resultat.
2013 fattade politikerna i Rosengårds stadsfullmäktige det drastiska beslutet att avveckla högstadiet eftersom arbetsmiljön var för dålig och betygen för låga.
Och dessförinnan, år 2011, levererade Skolinspektionen skarp kritik i ett inspektionsbeslut: skolmiljön var för otrygg, de särskilda insatserna var otillräckliga och resultaten var för svaga.
Men Annelie van Luntren berättar att hon fick ett mycket gott intryck när hon tillträdde som rektor för två år sedan.
– Det jag har slagits av sedan jag kom hit är att det är bra fokus och hög nivå på undervisningen, säger hon.
Gå till toppen